39656. lajstromszámú szabadalom • Szines búra izzólámpák számára

Megjelent 1907. évi szeptember hó 20-án. MAGY. j-JW KIR. SZABADALMI mSm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39656. szám. VII/h. OSZTÁLY. Színes bura izzólámpák számára. ZIPSER HENRIK KERESKEDŐ ÉS ZIPSER LIPÓT VILLAMOS SZERELŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 7-ike. Színházakban vagy más szórakozóhelye­ken előadás közben színhatások elérésére a szuffitáknál szines lámpákra van szükség, mely célra eddigelé a szükséghez képest vagy a szokásos izzólámpák körtéjét fes­tették be az illető színre, ami időtrabló és — a festék gyors kopása folytán — költ­séges munkát okoz, vagy pedig oly izzó- I lámpákat használtak, melyek körtéje az illető szinű üvegből készült, ami szintén igen költséges és pedig annál is inkább, mert az izzólámpa szála aránylag rövid idő múlva hasznavehetetlenné válik és egy­idejűleg a körtét is értéktelenné teszi. Ezen hátrányok a találmány értelmében egy a lámpára tetszés szerint fölhelyezhető szines üvegbura által kiküszöböltetnek. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a burával ellátott lámpa nézete, a 2. ábra a bura és lámpa függélyes met­szete, a 3. és 4. ábra a burafoglalat fölül- és oldalnézete. Mint azt a rajz mutatja, az (1) izzólámpa foglalatára egy tányérszerű, a (4) aggyal ellátott (3) burafoglalat van fölhelyezve, mely egy az izzólámpa körtéjét körülvevő, szines üvegből vagy más szines vagy hal­vány átlátszó anyagból készült, levehető (2) burát tart. A (2) burának a lámpatesten való könnyen bontható megerősítésére a | rugalmas (6) drótkengyel van elrendezve, mely a burafoglalat (5) oldalkampóiban for­gatható és alul (7) gyűrű alakjára van meghajlítva, mely gyűrű segélyével a ken­gyel a (2) bura (8) dudorodásába kapasz­kodik és ezáltal a burát a (3) foglalathoz szorítja. A drótkengyel alkalmazása helyett azon­ban a bura a (3) foglalatba is csavarható, vagy más alkalmas módon is erősíthető a foglalathoz. A bura tetszés szerint hengeres, hasáb vagy más alakban készíthető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szines bura izzólámpák számára, jelle­mezve azáltal, hogy a lámpafoglalatra föltolt foglalatával könnyen szétbont­hatóan van összekötve és tetszés sze­rinti szines üvegből, vagy más szines és halvány átlátszó anyagból készül. 2. Az 1. igénypont szerinti bura kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents