39605. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acetilezett nitrocellulózák előállítására

Megjelent 1907. évi szeptember hó lö-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI tÉSg H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39605. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás acetilezett nitrocellulózák előállítására. DR LEDERER LEONHÁRD GYÁROS SULZBACHBAN. Bejelentésének napja 1907 február hó 6-ika. Elsőbbsége 1905 junius 23-ával kezdődik. Épen úgy mint a cellulóza, illetve hidro­cellulóza, ezeknek salétromsaveszterjei is átalakíthatók acetilklorid és ecetsavanhidrid behatására acetilvegyületekké. Konzendáló szernek alkalmazása emellett nem föltétle­nül szükséges, de rendesen célszerű, mert ilyennek jelenlétében a reakció már közön­séges hőmérsékletnél igen rövid idő alatt és simán megy végbe és higítószereknek alkalmazása által könnyen lehetővé van téve meghatározott hőmérsékletek betartása. Magasabb hőmérsékletnél, illetve hosszabb behatásnál egyidejűleg nitrocsoportok is le­válnak. A nitroacetilcellulózák sokkal nyugodtab­ban égnek le, mint az alkalmazott salétrom­saveszterek ; bizonyos szerekkel való keze­lés által azokat részben vagy egészben meg­foszthatjuk a nitrocsoporttól. Az előadottakból kitűnik a lényeges kü­lönbség ezen eljárás és a Cross által meg­adott eljárás között, aki cellulózabenzoát nitrálása útján kevert nitrocellulózaesztert kapott és kevert cellulózaeszterekről érte­kezett a Cross-Bevan, Kesearches on Cel­luloze 1895—1900 (1901) című munka 130/132. lapján. Példák: I. 1 rész nitrocellulózát (kollodiumgyapo­tot) leöntiink 2—3 rész acetilkloriddal, mi­kor is az elegy ragadós masszává esik össze. Rövid állás után a masszát vízzel átdolgozzuk és a kivállott acetátot savmen­tessé tesszük. II. 1. rész nitrocellulózát (kollodiumgya­potot) 4 rész olyan ecetsavanhidriddel, mely súlyának 0-5% át tevő kénsavat tartalmaz, hozunk össze és néhány órán át 20—30° C-nál magára hagyjuk. A tiszta oldatból víz hozzáadására az acetilvegyület mint át­tetsző, acetónban oldható massza válik ki. Epen úgy foganatosíthatjuk az acetile­zést indifferens oldószerek jelenlétében és alkalmazhatunk a kollodium helyett cellu­loid-hulladékokat is. III. 1. rész nitrocellulózát, melyet cellu­lózának 41 rész salétromsavból (1. 40 f. s.) és 25 rész kénsavból (1'83 f. s.) álló elegy­gyel való kezelése útján kaptunk, leöntünk 2 rész ecetsavanhidridből, melyhez 0 5 rész kénsavat adtunk és 8 rész szénkloridból álló eleggyel és azután tovább magára hagyjuk. A végbement behatás után a

Next

/
Thumbnails
Contents