39562. lajstromszámú szabadalom • Javítások palackoknak tűzben való kikészítésére szolgáló gépeken

Megjelent 1907. évi augusztus hó ííl-én. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 39562. szám. XVIl/o. OSZTÁLY. Javítások palackoknak tűzben való kikészítésére szolgáló gépeken. THE TOLEDO GLASS COMPANY ÜVEGGYÁRI CÉG TOLEDOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 10-ike. Ismeretes, hogy gépi úton előállított palackoknál a palack nyakát utólagosan tűzben való kikészítésnek szükséges alávetni abból a célból, hogy a palack-formák által képezett éles szögletek letompíttassanak. Ilyen tűzben való készítés válik szüksé­gessé például a közönséges préselő és fúvó­gépek valamint a 34750. sz. magyar szaba­dalomban leírt üreges üvegtárgyak előállí­tására szolgáló gép által előállított palac­koknál. Az eddig ismeretes kikészítési eljárásnál igen sok palack törött össze azon okból, mert az előállítógépből tüzes állapotban kikerült és a kikészítés céljából még egy­szer nagy mértékben fölmelegített palacko­kat kikészítés közben álló vagy fekvő helyzetben tartották. Ezen hátrányon a találmánybeli kikészítő gépnél oly módon segítünk, hogy a palac­kokat a palack előállítására szolgáló géptől szájukkal lefelé tartva szállítjuk a kikészítő géphez, miközben azokat egy tolópad meg­felelő tokjaiba illetőleg tartáuyaiba helyez­zük, azután pedig a tolópaddal együtt a kikészítő kemencébe bevezetjük úgy, hogy ezen egész művelet közben a palackok a tokokban szájukkal lefelé tartatnak. A kiké­szített palackokat azután valamely ismert módon a hűtő kemencébe visszük. A palackoknak a tolópad tokjaiba való bevezetésére egy alkalmas csatorna vagy csúszda szolgál. A tolópad egymás végié­ben elhelyezett lemezekből van összeállítva, amely lemezek mindegyike egy vagy több, a palackok fölvételére szolgáló tokkal van ellátva. A tolópadnak a kikészítő kemen­cébe való bevezetése, valamint abból való kivezetése időszakos elmozgatással törté­nik, míg a kikészítő kemencétől a hűtő ke­mencéig való vezetés céljára például a tolópadra alkalmazott fogantyúk szolgál­hatnak. A mellékelt rajzokban: 1. ábra a találmánybeli javításokat tar­talmazó gépet fölülnézetben, 2. és 3. ábrák pedig oldal és végnézet­ben mutatják. 4. ábra a tolópad egy részlete fölülné­zetben. 5. ábra pedig a tolópad fölülnézete a kapcsolatos géprészekkel együtt 6. ábra a tokokba foglalt palackokat egy közbenső műveletnél ábrázolja 7. ábra a csúszda mozgatására szolgáló készülék oldalnézete a kapcsolatos részle­tekkel együtt. 1. ábrában (1) a palackok előállítására szolgáló, a 34750. sz. magyar szabadalom­ban leírt gép alapzata. Ezen (1) alaphoz van

Next

/
Thumbnails
Contents