39468. lajstromszámú szabadalom • Egyesített árú- és személyfölvonó készülék

Megjelent lí)07. évi augusztus hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS B9468. szám. V/f. OSZTÁLY. Egyesített árú- és személyfölvonó készülék. POLICSEK GYULA MOZDONYVEZETŐ GYÖNGYÖSÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 14-ike. Jelen találmány tárgya egy oly egyesí­tett fölvonókészülék, amelynek segélyével a szállítandó tárgyat vagy személyt úgy a függélyes, valamint vízszintes irányban is el leint 'mozgatni, tehát a készülék méretei által megszabott határok között, pl. vala­mely épület homlokzatának bármely pont­jára elszállítani. A találmány egy példaképem foganatosí­tási alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a fölvonókészülék előlnézetét és a 2. ábra a fölvonókészülék oldalnézetét mutatja. A találmány lényegében áll az (1—1) gerendákból és a közéjük fogott mindkét élén fogazott (2) rúdból, amelyeket osz­loppá egyesítünk, amelyet alul a járdába mélyesztett (3) vezetékbe, fölül pedig az épület homlokzatának legfölső részén víz­szintesen alkalmazott és fogazással ellá­tott (4) rúdhoz erősítünk az alább leírt módon. Az (1 2) oszlopra elmozgathatóan he­lyezzük az (5—5) keretlemezekhez erősí­tett (6) kosarat. E (6) kosarat az oszlop hossza irányában a (7) kézikerék útján a (8) és (9—9) fogaskerekek közvetítésével oly módon mozgatjuk, hogy a (9—9) ke­rekek tengelyen alkalmazott (10—10) fo­gaskerekek a (2) fogasrúd kétoldali foga­zásával kapcsolódnak és a (7) kézi kerék forgatásának iránya szerint a kosarat föl-, illetve lefelé viszik. Az oszlopnak fölső megerősítésére, ill. a vízszintes mozgatásra szolgáló szerkezet a következő: Az oszlop fölső részén alkalmazott (11) hüvelynek kengyelalakú (12 13) részébe alul az épület homlokzatához fixen erősí­tett (4) fogazott rúddal kapcsolódó (14) fo­gaskerék van ágyazva. A (14) fogaskerék tengelyének kiálló végére a (16) kengyel közvetítésével erősítjük a (15) lánckere­ket, amelyet a (6) kosárban lévő munkás a (18) szemekben vezetett (17) lánc útján mozgat a szükséges irányban, ami által az oszlop és vele együtt a (6) kosár is el­mozog. Maga az oszlop fölfüggesztése a (13) kengyeli-észbe ágyazott (19) gőrkarika út­ján történik, amely a (4) fogasrudat fekszi meg és a szerkezet-elmozgása alkalmával gördül a (4) rúdon. A (14) fogaskereket a (20) kézikerék útján is mozgásba helyez­hetjük. A készülék egy módosított foganatosí­tási alakja, hogy az (1 2) oszlopot alul egy kerekekkel ellátott sík lapba ágyazzuk,

Next

/
Thumbnails
Contents