39405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás közbenső betétdaraboknak centrifugák betétlemezein való megerősítésére

Meg-jelent 1907. évi augusztus hó 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B9405. szám. V/e/l. OSZTÁLY'­Eljárás közbenső betétdaraboknak centrifugák betétlemezein való megerősítésére. PROLLIUS BEBNHARD ADOLF OTTÓ MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 31-ike. Találmányom tárgya eljárás közbenső be­tétdaraboknak centrifugák betétlemezein való megerősítésére. A közbanső darabok úgy a betétiem ezek külső, mint belső fö­lületén helyezhetők el és tudvalevőleg arra szolgálnak, hogy a betétlemezeket a kellő távolságban tartsák egymástól. Az eljárást az jellemzi, hogy a betétlemezekan nyel­veket bötközünk ki, melyeket kihajlítha­tunk és a betétlemez belső vagy külső felületéhez egészen odafekvő közbenső be­tétdarab éllapjaihoz odanyomjuk. Ily mó­don a közbenső darab, melyet ezenfölül még a betétlemezzel össze is forrasztunk és vele egybeónozunk, fogva tartatik. A csatolt rajzon két példaképem meg­erősítési mód van föltüntetve; az 1. és 2., illetve 3. és 4. ábrán metszet­ben és fölülnézetben. Az (a) betétlemezből két (b) nyelvet böt­közünk ki, melyet azután a lemez belső vagy külső oldala felé kihajlítunk és a nyelvek közé helyezett közbenső darab él­lapjaihoz szorítunk. A közbenső darab (c) lemezcsíkból áll, mely teljes négyszög­alakkal bír (1. és 2. ábra), vagy pedig ol­dalain (d) kivágásokkal van ellátva (3. és 4. ábra), melyekbe a nyelvek beszoríttat­nak úgy, hogy a (c) csík el nem tolódha­tik. A közbenső darab mindenkor teljesen a betétlemez belső vagy külső fölületén fek­szik. A kibötközött nyelvek száma tetszőleges lehet, azonban legkevesebb kettőnek kell lennie. A közbenső darab alakja tetszőle­ges lehet. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás közbenső betétdaraboknak centri­fugák betétlemezein való megerősíté­sére, azáltal jellemezve, hogy a betét­lemezből nyelveket bötközünk ki, me­lyeket kihajlítunk és a betétdarab él­lapjaihoz szorítunk úgy, hogy a betét­darab teljesen a betétlemez belső vagy külső fölületén fekszik. (1 rajzlap melléklettel.) "AU-A. HÉB.TV'Í NY TAA8A8ÁO NYOMDÁJA 8UOAPE6TE*

Next

/
Thumbnails
Contents