39390. lajstromszámú szabadalom • Mennyezetszerkezet

Megjelent Jí)07. évi augusztus lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 39390. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Mennyezetszerkezet. RICHTER CURT BÁDOGOS CHEMNITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány tárgya egy oly faékbe­tétes vastartó, mely a mennyezetpallók és nád mennyezetek közvetlen fölerősítésére szolgál. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképein foganatosítási alakját tün­teti föl. Az (a) vastartó, mely a fagerendák mód­jára lesz a falazatba helyezve, X-alakú tö­mör keresztszelvénynyel bír. Hogy lehetővé tétessék, miszerint a pallók közvetlenül a vastartók aljára legyenek helyezhetők és célszerűen megerősíthetők. az X-alaku vas­tartó szárai között alul és fölül megfelelő és impregnált ékalakú (b) fabetéteket alkal­mazunk, amelyek alul és fölül a vastartó talpának külső széléig érnek úgy, hogy ezekhez a pallókat illetve nádmennyezetet egyszerűen hozzáerősítjük. Az ily vastartók a jelenlegi szokásos méretekkel készülhet­nek. A betétek alul és fölül csak igen szá­raz, pontosan beillő, nem túlságosan ke­mény, impregnált fából készülnek. Az éke­ket oldalt verjük a vastartó szárai közé. Az ékek magassága rendszerint a tartó ma­gasságának egy harmadával egyenlő. SZABADALMI IGÉNY. . Mennyezet szerkezet jellemezve X-alakú vastartók és azok szárai közé bevert fa­ékbetétek által, mely faékekhez a pallók és a nádmennyezet közvetlenül erősíthe­tők fel. (1 rajzlap melléklettel.) frALLAfi RÉ8ZVÉNV rÁRSASÁO NYOAfOÍM auOAPWTtt

Next

/
Thumbnails
Contents