39379. lajstromszámú szabadalom • Gyűrű

Megjelent 190t. évi augusztus lió 6-án. KIR. MAGY. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 39379. szám. VI/a. OSZTÁLY­Gyűrű. fröse odonel titkár és schapals dávid tőkepénzes kaukehmenben. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 7-ike. A találmány tárgya négy egymásba kap­csolt gyűrű, melyek úgy rakhatók össze, hogy egy ujjra, asztalkendőre, vagy más célra alkalmazható tetszetős alakú gyű­rűt alkotnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyát tünteti föl. Az 1. ábra a négy gyűrűt széthúzott álla­potban, a 2. ábra, ha kettő közülök össze van rakva, a 3. ábra pedig teljesen összerakott álla­potban ábrázolja. A tulajdonképeni (a) gyűrű (3. ábra) két (b c) főgyűrűből és két (d e) mellékgyűrű­ből áll. Az (fl) kiemelkedéssel bíró (c) főgyűrű az (f) csillaggal, a (b) főgyűrű pedig a (g) bemetszéssel van ellátva. Az (e) mellékgyűrűn két (h) csillag van, a (d) mellékgyűrűn pedig nincsen egy csillag sem. Hogy a négy gyűrűt a 3. ábrán föltünte­tett gyűrűvé összerakjuk, következőleg já­runk el, ha föltételezzük, hogy a gyűrűk az 1. ábrán látható helyzetben vannak. A (c) főgyűrűt jobb kezünk mutató- és hü­velykujjával megfogjuk úgy, hogy mu­tatóujjunk, valamint az (fl) kiemelkedés fölfelé néz, az (f) csillag pedig felénk van fordítva. Balkezünk hüvelyk- és mutatóujjával, mely utóbbi fölfelé néz, a (b) gyűrűt fog­juk meg úgy, hogy ennek kiemelkedése és (g) bemetszése fölfelé van fordítva. Ek­kor mutatóujjainkat egymáshoz közelítjük s arra ügyelünk, hogy a (b) gyűrű kiemel­kedése a (c) gyűrű kiemelkedése alá jus­son, miáltal a 2. ábrán bemutatott alak áll elő. Most már a (d) mellékgyűrűt meg­fogva, ennek kiemelkedését az (e) mellék­gyűrű szára alá hozzuk, mire a gyűrűk a 3. ábrán látható helyzetüket veszik föl. SZABADALMI IGÉNY. Gyűrű, azáltal jellemezve, hogy négy gyű­rűből áll és pedig két (b c) főgyűrűből és két (d e) mellékgyűrűből, melyek kö­zül a (c) főgyűrű az (f) csillaggal s (fl) kiemelkedéssel, a (b) főgyűrű egy (g) bemetszéssel, az (e) mellékgyűrű pedig két csillaggal van ellátva úgy, hogy a négy gyűrűnek kellő összetétele által a 3. ábrán föltüntetett gyűrű áll elő. (1 rajzlap melléklettől.) RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 13UOAPE6TEN

Next

/
Thumbnails
Contents