39358. lajstromszámú szabadalom • Vízszintes ékzávárzat lövegekhez tolóemelővel és gyújtólobbantyúval

Megjelent ÍÍM)1?. évi augusztus hó 3-án. MAGY. jw KIR. SHABT szabadalmi hivatal SZABADALMI LEI RAS 39358. szám, XlX/b. OSZTÁLY. Vízszintes ékzávárzat lövegekhez tolóemelővel és gyújtólobbantyúval. hermsdorf miksa mérnök essenben. A szabadalom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 18-ika. Találmányom lövegeknek tolóemelővel és gyújtólobbantyúval fölszerelt vízszintes élc­závárzataira vonatkozik és célja az ily lövegeknek oly elcsattantó szerkezettel való fölszerelése, melyet a löveg irányzó berendezését kezelő tüzér kényelmesen el­csattanthat. Találmányom tárgyának egy foganatosí­tási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a zárt ékzávárzat egy részé­nek oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó föliilné­zete, a 3. ábra metszet az 1. ábra 3—3 vonala szerint fölülről nézve, a 4. ábra metszet az 1. ábra 4—4 vonala szerint ugyancsak fölülről nézve, az 5. ábra metszet a 2. ábra 5 —5 vonala szerint, baloldal felől nézve, a 6. ábra metszet a 2. ábra 6—6 vonala szerint, elölről nézve. a 7. ábra a 4. ábrához hasonló vetület a részek más állásánál, a 8. ábr a 2. ábrához hasonló vetület a závárzat 'ott állapotánál. A (B) záróikét a (C Cl) tolóemelő segé­lyével, mely a lövegcső (A) fenékdarabjára szerelt (Dl csapon lazán forgatható, a fenékdai1 " éklyukában el lehet tolni, a tolóemelő (Cl) karja ebből a célból a (c2) szívdarab (2. és 5. ábra) segélyével a záró­ékben kiképezett (bl) toló horonyba fo­gódzik. A závárzatnak egy gyújtólobbantyúja van, melyből a rajzon csakis az (E) elcsat­tantó emelőt és ennek a záróékbe ágyazott (el) tengelyét ábrázoltuk, melynek közép­vonala a (D) csap középvonalával párhu­zamos. A gyújtólobbantyú akként van be­rendezve, hogy az (E) elcsattantó emelőnek az (x) nyíl (2. ábra) irányában történő for­gatásával csattantható el, a gyújtólobbanttyú nem ábrázolt rúgója az (E) elcsattantó emelőt nyugalmi helyzetében (2. ábra) tartja. Ez a most leírt elrendezés ismeretes. A (D) csap fölső végére egy (G) emelő van ékelve, melynek az elcsattantó zsinór megerősítésére szolgáló (gl) fülecse van. A (B) záróékben egy (F) korong van forgathatóan ágyazva, mely korong forgás­tengelye az (E) elcsattantó emelő forgás­tengelyével párhuzamos és a závárzat záró helyzeténél a (D) csap középvonalába esik. Az (F) korong a rajta alkalmazott és az (E) emelő ágyának (e2) kivágásába csapódó (f2) csap segélyével az elcsattantóemelővel kényezermozgást előidéző kapcsolatban van

Next

/
Thumbnails
Contents