39262. lajstromszámú szabadalom • Lángzó nagy hőmérsékletű kéklángok előállítására

Megjelent 11)07. évi július hó 20-án. MAGY. Kíh. SZABADALMI |8|g HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39262. szám. il/d. OSZTÁLY. Lángzó nagy hőmérsékletű kéklángok előállítására. KÜPPERS KÁROLY ELEKTROCHEMIKUS AACHENBEN. Bejelentésének napja 1907 január hó 15-ike. Elsőbbsége 1905 október 9-ével kezdődik. Jelen találmány gázizzófény-lángzóra vo­natkozik, mely nagy hőmérsékletű, kedve­zően fekvő égetőzónával biró kéklángok előállítására szolgál. Már megkísérelték a nagy hőmérsékletű kéklángokat oly módon előállítani, hogy egy a Bunsen-lángzó keverőcsövén tengelyirány­ban átvezetett cső segélyével tiszta gázt vezettek a Bunsen-csőből kilépő gáz-lég­keverékbe. A találmány értelmében a lángzó megfelelő berendezése mellett a tiszta gáz a Bunsen-cső által előállított gáz-légáramba való bevezetése előtt egy a kéklángon belül ágyazott kamrában előmelegíttetik, úgy amint ez a gázizzófénylángzóknál a gáz előmelegíté­sére szokásos, mielőtt a gáz-lángzó fuvó­káján át a Bunzen-csőbe lép. A mellékelt rajzon az 1. ábra a lángzó egy kiviteli példájának függélyes metszete, a 2. és 3. ábra a lángzó két különböző helyen vett vízszintes metszete és a 4. ábra egy másik kiviteli példa részlet­rajza. Az (a) gázbevezetőcső alsó vége toldatot tart. mely kis (b, b) lyukakkal van ellátva, ezen lyukakon át a gáz a (b) keverőcsőbe lép be. Az (a) csőhöz egy (c) cső csatlako­zik, melyet a fölül zárt (d) cső vesz körül. A (d) cső a lefelé lejtős (f) fölületben vég­ződik, mely köralakú (e) lyukakkal bír. A leírt szerkezet hő veszteségek elkerülésére egy szigetelő (g) toldatban van elrendezve. Az (f) fölületből jóvezető részek állhatnak ki, hogy a környező gázlégkeverék mele­, gíttessék. A (d) cső is kiugrásokkal lehet ellátva, hogy fölülete megnagyobbíttassék. Ezen leírt belső szerkezetet a (h) keverő­cső veszi körül, melynek alsó vége (i, i) légbevezetőnyílásokkal van ellátva. A (h) cső íölső vége a (k) gyűrűszitát és az (1) zárófödelet tartja (1., 2. és 3. ábra). A záró­födél (m, 11) nyílásokkal (1. és 2. ábra) van ellátva. Az égés folyamata a következő: A (b) nyílásokon átlépő gáz az (i) nyílá­sokon át behatoló levegővel keverődik és fölül, az (1) zárófödél (m, n) nyílásaiból, mint Bunsen-gáz lép ki. Egyidejűleg az (e) nyílásokból az (m) nyílásokon át gáz fuva­tik a Bunsen-lángba. Minthogy emellett a (d) cső a lángon belül erősen fölmelegedik, ennélfogva az (e) nyílásokból kiáramló gáz is nagy hőmérsékletet vesz föl. A 4. ábra a gáz előmelegítésére más be­rendezést mutat. Ezen esetben a belső (e) cső nem alkalmaztatik. Az (a) csőhöz a fölül zárt (d) cső csatlakozik közvetlenül,

Next

/
Thumbnails
Contents