39243. lajstromszámú szabadalom • Készülék szelepfészkek kihúzására

Megjelent 1907. évi július hó 17-én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI LEIRAS 39243. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Készülék szelepfészkek kihúzására. witt frigyes gépépítő apenradeben. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 8-ika. A találmány tárgya készülék, melynek segélyével eiősen beszorított, megrongáló­dott szelepfészkek kihúzhatók, mely célra a készülék, a szelepfészek nagyságához ké­pest egy hüvely forgatása által beállítható nyomókörmökkel és egy, az utóbbiakkal összekötött csavarral bír. A mellékelt rajzon az 1. ábra a készüléket egy szelepre alkal­mazva tünteti föl és a 2. ábra a készülék orsóját és az ezen el­rendezett részeket hosszmetszetben mu­tatja. A szeleptok fölső peremén csavarok ál­tal (a) lábak erősíttetnek meg, melyek a két fogantyúval ellátott (b) csavaranya ré­szére alátétet képeznek. Az utóbbin átha­toló (c) csavarorsót (d) hüvely veszi körül, melynek fölső része csavaranya gyanánt van kiképezve. A (d) hüvely az (e) nyomó­körmök beállítására szolgál, amennyiben a (d) hüvely lecsavarása által a körmök na­gyobb szelepfészkek kihúzása céljából fer­débb helyzetbe kerülnek. A nyomókörmök (f) gyűrűn vannak ágyazva, mely két (g) és (h) gyűrű között tartatik. A nyomókör­mök beállítása a (d) hüvely által történik, amennyiben a hüvely alsó részén egy gyűrű van ágyazva, melyen (i) támaszok vannak megerősítve. Az (i) támaszok a nyomókör­mök közepéhez vannak kapcsolva és a nyomókörmöket a (d) hüvely beállításának 'megfelelően összébb hozzák, vagy egymás­tól jobban eltávolítják. Ha egy szelepfészr ket ki akarunk húzni, akkor a nyomókör­möket a (d) hüvely segélyével oly módon állítjuk be, hogy a körmök a szelepfészek furatán áthatolhatnak. Ezután a (d) hü­velyt kissé lecsavarjuk, miáltal az (e) kör­mök ferdébb helyzetet foglalnak el és alul­ról a szelepfészekbe kapaszkodnak, raimel­lett a szelepfészket kinyomják, ha a (b) csavaranyát forgatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Készülék szelepfészkek kihúzására, jelle­mezve a szelepfészek nagyságához ké­pest, egy (d) hüvely forgatása által be­állítható nyomókörmök által, melyek a szelepfészekhez alulról hozzá fekszenek és a velük összekötött csavar forgatá­sánál a szelepfészket kinyomják. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉ8ZVÉ*> TÁRRAFIAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents