39226. lajstromszámú szabadalom • Újítások szifónfejeken

Megjelent 1907. évi július hó 15-én. MAGY. gfcfo KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 89226. szám. xvill/d. OSZTÁLY. Újítások szifónfejeken. földes! lajos szíkvízgyári igazgató aradon. A szabadalom bejelentésének napja 1906 julius hó 12-ike. Jelen találmány a szikvízpalackok szi­fónfejein eszközölt újítására vonatkozik, melyek célja a fejek előállítási költségeit csökkenteni és a tartósságukat növelni. A csatolt rajzon az újításokkal ellátott szifónfej nagyított léptékben rajzolt függé­lyes metszete van föltüntetve. A találmány értelmében a szifónfej egy fémlemezből, legcélszerűbben aluminiumle­mezből sajtolt (c) köpenyből áll, melybe egy (j) ónbetét oly módon van beerősítve, hogy a szifónfejen kifolyó szikvíz csakis az ón­betéttel jut érintkezésbe. Ily módon a (c) köpeny, mely sajtolás és összehajlítás által van előállítva, tehát nincs légmentesen zárva, csakis a fej szilárd tar­tását képezi, míg ellenben a légmentes zá­rást az öntött ónbetét eszközli. Az ónbetét kifolyató csövének vége a (c) köpeny kifolyatócsövéből kissé kiáll, hogy a szikvíz a kifolyásnál ne érintkez­zék a köpeny fémrészével. A két kifolyató csővéget célszerű egy fölhúzott (k) kariká­val összekötni. A (c) köpeny fölső részén egy (b) karika van behelyezve, mely helyzetében az (a) süveg által tartatik. A (b) karika egy lefelé nyúló (q) toldattal bír, mely alá a (d) emeltyű kissé fölhajlított belső vége nyú­lik. Ezen elrendezés folytán az emeltyű szokásos forgáscsapja elesik, mivel az emeltyű forgáspontját a (q) toldat alsó széle képezi. A szifónfej szelepe egy legcélszerűbben ónból készült (1) gömböcskéből áll, mely egy (m) gumiköpennyel vau burkolva. Az (1) golyócska az (e) szeleprúdra van csavarva úgy, hogy a gumiköpeny elromlása után a gömböcskét az (e) rúdról könnyen le­csavarhatjuk, a gumiköpenyt kicserélhetjük és a gömböcskét ismét fölcsavarhatjuk, a nélkül, hogy e célra a fejet szét kellene szedni. A (c) köpeny alsó részéhez peremezés útján egy anyamenettel ellátott (n) gyűrű van erősítve, mely a szifónfejnek a palack­hoz való erősítésére szolgál. Az (n) gyűrű egy külső csavarmenettel ellátott (o) gyűrűre csavartatik, melyen be­lül egy Z-alakú keresztmetszettel bíró (p) gyűrű foglal helyet. Az (o és p) gyűrűk egy vagy két, az (o) gyűrűn kiképezett (ol) nyúlvány és a (p) gyűrűn kiképezett megfelelő mélyedés által egymással kap­csolatban állanak. Az (o és p) gyűrűk ter­mészetesen két részből állanak, hogy a pa­lack nyakára illeszthetők legyenek. A fej lecsavarásának eszközölhetése cél-

Next

/
Thumbnails
Contents