39198. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papíranyag előállítására bükkfából

Megjelent 11)07. évi julius hó 10-én. MACTY. JW K1R. SZABADALMI H1VATAL SZABADALMI LEI RAS 39198. szám. XlII/a. OSZTÁLY. Eljárás papíranyag előállítására bükkfából. NAGY DEZSŐ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 3-ika. Az ismert eljárások szerint nem sikerül bükkfából savval és alkálival történő ke­zelés útján papíranyagot előállítani, mert a bükkfa rostjait nehezen oldható gyanták és lignin veszi körül. Ugy tapasztaltam azonban, hogy a bükkfának savval és alká­lival történő kezelése mégis kedvező ered­ményre vezet, ha a bükkfát a következő módon, fokozatosan növekvő sűrűségű kén­savval való kezelésnek vetjük alá. Ennek az eljárásnak lényege az, hogy a bükkfát 2—5 mm.-nél nem vastagabb és 250—300 mm.-nél nem hosszabb forgá­csokra aprítjuk, a forgácsokat 60—100° C.-nál 8—12° Bé. sűrűségű kénsavoldatban, esetleg nyomás alatt átitatjuk. Ezután a forgács egy második kénsavfürdőbe jut, melynek összetétele a fa termőhelyének megfelelően változik. így pl. trachytos vagy bazaltos talajon termelt fát 14—16° Bé., palás talajon termelt fát 16—18° Bé. és meszes talajon termelt fát 18—20° Bé. sűrűségű kénsavoldatban áztatjuk. Eme második fürdőben 40—60° C. hőmérséklet­nél 6—20 óráig marad a fa. Most már a fát egy harmadik, 20—30° Bé. sűrűségű és 60—80° C. hőmérsékletű kénsavfürdőbe tesszük, hol a fa — a folyamat siettetése céljából esetleg nyomásnak kitéve — mind­addig marad, míg oly porhanyóvá nem válik, hogy az dörzsölő csészében nemez­szerű tömeggé esik szét. Ezután a fából a savat alaposan kiöblítjük, a forgácsokat pedig 80 — 100° C. hőmérsékletű marómész oldatban esetleg nyomás alatt 6 — 10 óráig főzzük. Az így előállított nyers anyagot azután ismert módon papíranyagra dol­gozzuk föl. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás papíranyag előállítására bükkfából, azáltal jellemezve, hogy a vékony for­gácsokra szeletelt fát 60—100° C.-nál nyomás alkalmazásával vagy alkalma­zása nélkül először is 8—12° Bé. sűrű­ségű kénsavoldatban áztatjuk, azután 6—20 óráig 40-60° C. hőmérsékletnél a fa termőhelyének megfelelően 14 — 20" Bé. között változó sűrűségű kénsavol­datban áztatjuk,, végül pedig egy har­madik, 20—30° Bé. sűrűségű kénsav­oldatban 60—80° C. hőmérsékletnél addig áztatjuk, míg a forgácsok teljesen porhanyókká nem váltak, minek meg­történte után a forgácsokat vízben ki­mossuk és 6—10 óráig (80—100° C.-nál esetleg nyomás alatt) marómészoldatban főzzük, minek megtörténte után a ros­tokat ismert módon földolgozzuk. PAUA8 HÉ6ZVÉNY TÁR8A8ÁG NYOMDÁJA PUOAPEaTP*

Next

/
Thumbnails
Contents