39159. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dohányzó anyagoknak kávéból való előállítására

Megjelent lí)07. évi jnlius hó 5-én. MAGY. ^gj KIR. SZABADALMI HOT H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39159. szám. X/c. OSZTÁLY. Eljárás dohányzóanyagoknak kávéból való előállítására. SAINT-VICTOR MARIÉ GEORGES MÉRNÖK NICEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 13-ika. Jelen találmány tárgya eljárás szivarok­nak vagy szivarok és szivarkák készítésére alkalmas dohányszerű terméknek kávéból való előállítására. E célra zöld kávészemeket megtörünk úgy, hogy kásaszerű halmazállapotot ka­punk, mely bizonyos, a levegőn oxydálodó olajmennyiséget tartalmaz. Ezen pépet egy kevés szálasanyaggal (pamut, len, csalán, bambuszháncs stb.) keverjük össze és egy kevéssé gyúrjuk úgy, hogy az említett olaj­tartalmánál fogva eléggé összetartó, nemez­szerű anyagot ad, melyből igen köny­nyen pl. csőszerű rúdakat képezhetünk, melyek dohányzásra alkalmasak. A fönti nemezszerű anyagból lapokat is képezhe­tünk, melyek mechanikai úton igen finom szálakká vághatok és ezen szálak szivar­kák készítésére alkalmasak. Az eljárás egy példaképeni kiviteli alakja a következő zöld kávészemeket száraz álla­potban őrlő vagy zúzómalmok segélyével fölaprítunk. A midőn az anyag igen finom pépet képez, ahhoz 0.5°/0 száraz pamutszá­lakat keverünk; a pamutszálak hossza ma­ximum 3 mm. lehet. Ha pamutszálak he­lyett len, csalán, bambusz vagy hasonlók háncsait alkalmazzuk, akkor ezen anyago­kat tiszta, forró vízben áztatjuk és a teljes megpuhulás és a szálak szétmálása után azokat gondosan összetörjük, míg a szálak hossza 3 mm.-t tul nem haladja. Ezen anyagokbői a kávépéphez 1'5%-ot keve-I rünk. A szálasanyagok belekeverése után az egész keveréket igen erősen kavarjuk és azután hozzáadunk 1—15% komlót, 2—5% friss Ceylon-tealevelet; a tealevél mennyi­ségét a létrehozandó illat szerint változtat­hatjuk. A tealevelekből egész 40%-ig ke­verhetünk bele, anélkül, hogy a nemezel­hetőséget hátrányosan befolyásolnók. A föntemlített keveréket vízben pépszerű álla­potig forraljuk. 15 gr. komlót, 20 gr. pörkölt és őrőlt kávét és 10 gr. puszpángfa-levelet a fönt­említett kávépép 100 gr.-jához keverünk. Ezen keveréket addig őröljük, míg igen homogén, kissé zsíros pépet kapunk. Az ily módon előállított pépet ónozott vasból készült őrlőkészülékben, mely hosz-3zában központos fémmaggal bír, dolgoz­zuk föl oly módon, hogy körkeresztmet­szetű, négyszögletes, háromszögletes vagy egyéb alakú csöveket kapunk, melyek hossza 7—10 cm. és átmérője 7—13 mm. A csövecskék 2 mm. átmérőjű központos csatornával bírnak, mely a füst vezetésére

Next

/
Thumbnails
Contents