39157. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sovány tehéntúrónak emberi élvezetre való alkalmassá tételére

Megjelent 1907. évi junius lió 28-án. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEI RAS 39157. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljái'ás sovány tehéntúrónak emberi élvezetre való alkalmassá tételére. D" SZTANKAY ABA VEGYÉSZMÉRNÖK BÁTON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 2-ika. Mint ismeretes, túrót tehén- és juhtejből készítünk. A tehéntúrót lefölözött tehéntej­ből nyerik s ez főleg kazeinből és savóból áll, de zsírt nagyon keveset tartalmaz. El­lenben a juhturó igen kövér, mert a juhtej különben is kövérebb mint a tehéntej és mert a juhtejet nem szokás lefölözni. A tehéntúrót, melyet nagyban a tejszö­vetkezeteknél melléktermény, u. n. sovány tehéntúró gyanánt nyerünk, eddig a leg­nagyobbrészt a juhturógyárosok vásárolták meg oly célból, hogy azt a juhturó hamisí­tására fölhasználják s csak kis része hasz­náltatik vegyi és technikai célokra. A juh­turógyárosok ugyanis a sovány tehéntúrót a kövér juhturóval keverték s mint juhtu­rót hozták forgalomba. A bejelentés tárgyát képező eljárásnál magát a tehéntúrót kezeljük úgy, illetőleg oly anyagot keverünk hozzá, hogy az ed­dig élvezhetetlen sovány tehéntúró ízletes kövér tehéntúróvá válik. Ezt azáltal érjük el, hogy a beojtott tej­ből előállított tehéntúróhoz az előállítandó turó minőségéhez több, vagy kevesebb tel­jesen szagtalan állati vagy növényi eredetű zsírt, vagy ezek kémiai, vagy fizikai úton nyert termékeit adjuk. Aszerint, mint zsíros, félzsíros, vagy sovány tehéntúrót akarunk előállítani, a túrót a következő arány szerint keverjük zsíros turó : 1,25—2,0 s. r. sovány tehéntúró 1 « «állati, vagy nö­vényi eredetű zsi­radék 2,25—3,0 s. r. zsíros turó. Félzsíros turó: 2,0—3,0 s. r. sovány tehéntúró 1 « « állati, vagy nö­vényi eredetű zsi­radék 3,0—4,0 s. r. félzsíros turó. Élvezhető sovány turó: 3,0 s. r.-nél több s. r. sovány turó 1 s. r. állati, vagy növényi ere­detű zsiradék. 4,0 s. r.-nél löbb élvezhető sovány turó. A most megadott keverési arányokhoz azonban nem vagyunk kötve, mert a megadott alkatrészek számtalan variációja által mindig kapunk oly túrót, mely az emberi élvezetre többé-kevésbbé alkalmas, a megadott súly­viszonyok csak a legalkalmasabb keverési arányt tüntetik föl s a közismert elnevezésű turófajok zsírtartalma szerint vannak vá­lasztva. Ha az élvezhetetlen sovány tehéntúrót

Next

/
Thumbnails
Contents