39135. lajstromszámú szabadalom • Éghető világításra, fűtésre és mótorüzemnél használható folyadék

Megjelent lí)(>7. évi június lió 28-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 39185. szám. II/b. OSZTÁLY­Éghető, világításra, fűtésre és mótorüzemnél használható folyadék. ASPLUND ANTAL HUGÓ IGAZGATÓ KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 4-ike. Találmányom tárgya egy folyadék, mely petróleum, csöppfolyós szénhydrogén éa ha­sonlók pótlására szolgál világításnál, fűtés­nél, valamint mótorüzemnél. Eme folyadék főalkotőrésze borszesz, me­lyet szénhydrogénnel telítve akként alakí­tunk át, hogy erősen világító (és fűtő) lánggal égjen. Először is naftalint oldunk föl a borszeszben, míg az evvel teljesen vagy részben telítve nincs, ezt az oldatot pedig oly folyadékkal keverjük, mely kő­szénnaftájól és kátrányból áll. A kátrányt kőszénből, fából vagy tőzegből állíthatjuk elő. A keveréket most már mintegy 50° C-ra fölhevítjük. Ha világításra vagy fűtésre szolgáló fo­lyadékot akarunk előállítani, legelőnyöseb­bek a következő keverési arányok: 40—50 súlyrész borszesz 1—2 2—4 1—3 naftalin kőszénnafta kátrány. Ha a folyadékot mótorüzemnél akarjuk használni, ahhoz kevés benzint vagy más hasonló anyagot keverünk és a kátrány vagy benzin mennyiségét megfelelően kiseb­bítjük. Megfelelő keverési arány a követ­kező : 40—50 súlyrész borszesz 1—2 « naftalin 1—2 « kőszénnafta 1 « kátrány 5—7 « benzin. A keveréket jól fölkavarjuk, esetleg isza­polt kréta hozzáadásával, azután megszűr­jük, mikor használatra kész. Bizonyos ese­tekben a folyadékot használat előtt raktá­rozhatjuk is. SZABADALMI IGÉNY. f]ghető folyadék világításra, fűtésre és mótorüzemhez, mely naftalinnak teljesen vagy részben telített borszeszes oldatá­ból áll, melyhez kevés kátrányt és kő­szénnaftát, valamint bizonyos mennyi­ségű illanó, csöppfolyós szénhydrogént kevertünk. OA1.LA6 RÉSZváNYTÁftflAfiAO NYOATOjU* 0UCAP€6TBh

Next

/
Thumbnails
Contents