39055. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kámfor előállítására borneolból

Megjelent 1907. évi junius lió 22-én. MAGY. -jW KIR. SZABADALMI 1ÉÉI& H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89055. szám. IV/h/l- OSZTÁLY. Eljárás kámfor előállítására borneolból. C. F. BOEHRINGEB & SÖHNE CÉG MANNHEIM-WALDHOFBAN. Pótszabadalom a 38401. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1906 november hó 5-ike. Elsőbbsége 1905 julius l-jével kezdődik. A 38401. 1. számú szabadalomban és a 38689. 1. számú pótszabadalomban oly eljá­rás van ismertetve kámfor előállítására, mely abban áll, hogy izoborneolra, illetőleg ennek oldataira víz jelenlétében vagy távol­létében klórt hagyunk hatni. Már most azt találtuk, hogy ugyanezen módon és ugyan­ezen föltételek mellett az izoborneollal izo­mer borneol is simán kámforrá alakítható át klórral való oxydálás útján. Az eljárás foganatosítása egészen úgy i történik, a hogy azt az izoborneol oxydálásá­nál az említett szabadalmi leírásokban ismer­tettük. SZABADALMI IGÉNY. A 38401. és 38689. 1. számú szabadalmak­ban védett és kámfor előállítására szol­gáló eljárás foganatosítási alakja jelle­mezve azáltal, hogy izoborneol helyett borneolt kezelünk klórral. PALLA6 TÁH8ASÁO NYOMDÁJA RÉSZVÉNY BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents