36917. lajstromszámú szabadalom • Szorító kapocs

Megjelent 1906. évi október hó 4-én. MAGY KIR SZABADALMI W® H I YATAL SZABADALMI LEÍRÁS B6917. szára. I/i. OSZTÁr.Y. Szorítókapocs. KOEGHLIN ALFRÉD MÉRNÖK SAMADENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 13-ika. Jelen találmány tárgyát szorítókapocs képezi, melynek lényeges részét U-alakban görbített bádogdarab képezi, melynek egyik szára legalább egy a másik szár felé irá­nyuló és a hajlítás irányára merőleges bor­dával van ellátva, a melynek a másik szá­ron megfelelő mélyedés felel meg azon czélból, hogy az U-szárak közé helyezett tárgyat a borda és mélyedés közé lehessen beszorítani. A szorítókapocs ezenfölül még a mindenkori czélnak megfelelő megerősítő közeggel van ellátva, melynek segélyével valamely tárgyhoz erősíthető. A mellékelt rajzon a találmány tárgya több példaképeni foganatosítási alakjában van föltüntetve. A kapocs mint már említettük U-alakban összehajlított bádogdarabból áll, melynek két szára (a)-val és (b)-vel van jelölve. Az (a) szár az 1. és 2. ábra szerint három (c) bordával van ellátva, melyek a (b) szár meg­felelő (d) mélyedéseibe nyúlnak be. A bor­dák és mélyedések a kapocs hajlítási irá­nyára merőlegesen állanak. A (b) rész (e) nyelvekkel van ellátva, melyek segélyével egy tárgyra, különösen vékony falu tár­gyakra pld. mint a 9. ábrában látható, czipő­szárára erősíthető amidőn is arra szolgál, hogy a tárgyon egy másik testet meghatározott helyzetben rögzítsen, pld. a 9. ábrában a czipő­zsinórokat, melyeket a czipő befűzése után a kapocsba húzunk, melynek (c) bordái a zsinórokat a (d) mélyedésekbe szorítják é& ez által a zsinórokat megfeszített helyzet­ben fogva tartják. Az 1. ábrában föltüntetett kapocsnak czélszerű előállítási módja a 2. és 3. ábrá­ból látható. Először a 3. ábrában látható alakú lemezkét vágjuk ki, melyet azután a 2. ábrában látható módon a besajtolt mé­lyedésekkel és bordákkal látunk el, végül pedig az 1. ábrában föltüntetett módon haj­lítunk meg. A 4—6. ábra Bzerinti kapocs kisebb mé­retű és csupán csak egy (f) bordával és ennek megfelelő (g) mélyedéssel van ellátva. Ezenkívül a kapocs három megerősítő nyelv helyett csak két megerősítő nyelvvel van ellátva, melyek (h)-val vannak megjelölve. A 10. ábrában ezen kisebb kapocs kez­tyün megerősítve van föltüntetve, melyen a keztyű lezárására szolgáló fűzőzsinór rögzí­tésére szolgál. A kapocs megerősítése úgy történik, hogy a (h) nyelveket a bőrön ke­resztülszúrjuk és a bőr kiszakadásának meg­akadályozására szolgáló (i) alátétlemez (7. ábra) elhelyezése után a (h) nyelveket le­görbítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents