36897. lajstromszámú szabadalom • A járműről átállítható váltó

Megjelent 1906. évi október hó 3-An. MAGY. ^ KIR. SZABADALM11g||| HIV ATAL SZABADALMI LEÍRÁS B6897. szám. V/8/l. OSZTÁLY­A járműről átállítható váltó. HEYVAERT FERENCZ KERESKEDŐ ANTWERPENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 19-ike Találmányom tárgya a járműről átállít­ható váltó, melynél a váltó átállítása akként történik, hogy a szabványos állásban levő váltó felé közeledő kocsi az alvázán for­gathatóan ágyazott és a kocsivezető által beállított karjával a sínek között fekvő kar alá fogódzik és ezt átfordítja, a váltóval összekötött kar pedig a váltót állítja át és ) tartja mindaddig átállítva, míg a kocsi vagy a vonat a váltón át nem haladt, a mikor ez önműködően tér vissza a szabványos állásába. Találmányom tárgyának egy foganatosí­tási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a járműre szerelt berendezés oldalnézete és a sínek között elrendezett berendezés hosszmetszete, a 2. ábra a járműre szerelt berendezés elöl­nézete és a vezetőcsatorna hosszmetszete és a 3. ábra a sínek között levő berendezés fölülnézete, födőlemeze leszerelése után, a 4. ábra az átállító emelő és az 5. ábra az ezáltal befolyásolt tolóka részlete. Mint az a rajzokon látható, a jármű (motorkocsi, lokomotív) alvázán egy (1) emelőkar van forgathatóan ágyazva, ennek szabad végére pedig két (2 2) görgő van ágyazva, melyek között a karnak előnyösen kihegyezett (3) része nyúlik előre. Ez az emelő alkalmas (4, 5, 6) rudazat útján van a (7) állítóemelővel összekötve, mely például a jármű vezetőálláshelyén al­kalmazott fogazott (8) ív mentén állítható be a (9) kilincs segélyével. A (7) állító­emelő arra szolgál, hogy a (3) csúcsot le­eresszük, mikor a váltót át kell állítani. A váltó előtt, a sínek között a pálya­testbe egy (10) csatorna van beépítve, mely három egymással párhuzamos, a (2) görgők és a (3) csúcs vezetésére szolgáló részre van osztva. A két váltónyelvet összekötő (11) rúdon egy (12) tolóka van az egyik oldal felé eltolhatóan elrendezve, melyet két erős (13) és (14) tekercsrúgó köt össze a (11) kapcsolórúddal és a (12) peczek (5. ábra) rögzít az alapállásban. A tolóká­nak alsó, ferde (15) széle egy (17) korong (16) csavarfölületét éri (4. ábra), mely ko­rong a (18) átállító-emelővel egy darabot képez és a (20) csapágybakokban forgatható (19) tengelyre van fölékelve. Eme (20) csap­ágybakok a leszerelhető födéllel bíró (21) védőszekrény fenekén vannak megerősítve, a (18) átállító-emelő pedig nyugalmi hely­zetében a megrajzolt helyzetet foglalja el, tehát a (10) csatorna középrésze fölött áll,

Next

/
Thumbnails
Contents