36865. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet mágneses gyújtókészülékek számára

- 2 — rész tovább forog. A két kapcsoló résznek egymáshoz képest való elforgása az (a) kapcsoló részre erősített, a (c) kapcsolórész (i) hasítékába nyúló (h) peczek által hatá­roltatik. A (c) kapcsolási részben van to­vábbá alkalmas helyen a mélyítés elren­dezve, mely a két kapcsolási résznek egy­máshoz képest való elforgásánál, végül az (f) golyóval összeesik (1. ábrán pontozással jelezve) és a golyó hátrafelé való kitérését mengengedi. Az új hajtószerkezet működési módja a következő: A mótor csekély fordulatszáma mellett, pl. az indításnál, az (f) golyó a kihúzva jel­zett helyzetben van; ha tehát a kapcsolás forog, akkor a golyó a (g) ütközőbe ütkö­zik ós az (a) kapcsolási részt mindaddig fogva tartja, míg a (c) rész további forgása közben annak (k) mélyítése az (f) golyóval összeesik. A golyó ezután a mélyedésbe visszalép (1. ábrán pontozással jelezve) és ezáltal a (g) ütköző hatáskörén kívül jut, minek folytán az (a) kapcsolási rész és az­zal a készülék horgonya a (h) hasíték és az (i) peczek által megadott határokon belül előre lendíttetik. A horgony ezen siettetett mozgása a gyújtószikra létesítésére hasz­náltatik föl. Amint a mótor fordulatszáma növekszik, úgy hogy a horgony időszakos siettetése fölöslegessé válik, az (f) golyó a czentrifu­gál erő hatása által kifelé, a szakadozott vonalakkal jelzett helyzetbe jut, melyen a (g) ütköző hatásán kívül van, a kapcsolás ez esetben mint szilárd kapcsolás működik. SZABADALMI IGÉNY. Két kapcsolási részből álló hajtószerkezet mágneses gyújtókészülékek számára, melynél az egyik, a horgonytengellyel összekötött kapcsolási rész a mótor cse­kély fordulatszámánál időszakosan rög­zíttetik és a gyújtás pillanatában előre­lendíttetik, míg a rögzítőszerkezet a mó­tor fokozottabb fordulatszámánál egy czentrifugál súly által önműködően ki­oldatik, azáltal jellemezve, hogy a czentri­fugál erőnek kitett (f) súly maga van az egyik (a) kapcsolási rész időszakos rög­zítése czéljából mint ütköző kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.; PALLA8 RÉSZVÉNY TÁR8ABÁO NYOMDÁJA 3UOAPE61

Next

/
Thumbnails
Contents