36814. lajstromszámú szabadalom • Fülbevaló zár

Megjelent 1906 . évi szeptember hó 24-én. MAGY. KIR. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36814. szám. vi/g. OSZTÁLY. Fülbevaló zár. MABKOVITS LAJOS ÓRÁS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát zár fülbevalók számára képezi, mely a fülbevalónak a fül­ből való kiesését és így elvesztését teljes biztonsággal megakadályozza, a mennyiben a fülbevaló zárt helyzete oly szerkezettel van biztosítva, melynek magától való kinyi­tása teljesen lehetetlen. Amellett ezen szer­kezet nagyon egyszerű kivitelű s így elég olcsón is előállítható. A találmány lényege abban áll, hogy a fülbevaló zárókarján egy rögzítő kengyel van alkalmazva, mely a fülbevaló zárt hely­zeténél a zárókar alsó villa alakú részének két ágát összeszorítja, hogy így azoknak a nyitáshoz szükséges szétfeszítését s így a fülbevaló kinyílását megakadályozza. A találmány tárgyának egy példakénti kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föl­tüntetve és alábbiakban megmagyarázva. Az 1. ábra egy ilyen zárral ellátott fülbevalót ábrázol, nyitott állapotban, a 2. ábra zárt állapotban, a 3. ábra a zárókar és rögzítőemeltyű né­zetét zárt helyzetben és nagyítva tünteti föl, végül a 4. ábra a 3. ábra A—A vonala szerinti metszete. A fülbevalóhoz erősített (a) tartóhoz (c) csukló körül forgathatóan a villa alakú (b) zárókar van erősítve. A (b) zárókar pedig (d) csukló segélyével az azt körülfogó kengyelszerű (e) rögzítő kart tartja. Az (a) tartó fölső és alsó éle (h)-nál késszerűen van kiképezve, a villa alakú (b) zárókar két (f) szárának alsó befelé hajlított (g) vége pedig az (a) tartó késszerű (h) élét átkulcsolja. Ezen két (g) végén (i) be­vágások, az (a) tartón pedig (j) bevágás van, mely bevágások a zárókar zárt helyzeténél egymás mellé kerülnek és ezekbe csappan be az (e) rögzítőkar fülbevaló zárt helyzetébe való rögzítésnél. A fülbevaló zárásánál és nyi­tásánál ugyanis az (e) rögzítő kengyel (d) csuklója körül a (b) záró karhoz képest el van forgatva, (1. ábra) a (b) zárókar ekkor (c) csuklója körül föl és le elforgatható. Ezen elforgatásnál az (f) villaszárak alsó (g) áthajlított vége az (a) tartó késszerű (h) szélei folytán az (a) kar vastagabb részére fölcsúszni kénytelen, mi által a villaszárak szétfeszülnek és a fölső és alsó állásukba rugalmasságnk folytán becsappannak. Ha a fülbevaló zárt helyzeténél már most a zárás biztosítására az (e) rögzítő kengyelt a (b) kar felé forgatjuk, ez az (e) villaszárak szétfeszítését megakadályozza úgy, hogy a (b) zárókar elforgása is meg van akadá­lyozva. A rögzítő kengyelt ezen helyzetében

Next

/
Thumbnails
Contents