36811. lajstromszámú szabadalom • Szállítóberendezés dobozok és hasonlók etikettezésére szolgáló gépeken

Megjelent 19Q6. évi szeptember hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 36811. szám. XII l/o. OSZTÁLY. Szállító berendezés dobozok és hasonlók etikettezésére szolgáló gépeken. MEYEB KÁROLY MÉRNÖK RHEINAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 9-ike. Jelen találmányom tárgya szállító beren­dezés dobozok és hasonlók etikettezésére szolgáló gépekhez, melynek jellemzője az ugrásszerűen mozgó, vízszintes adogató­korongon alkalmazott rugalmas fogók. Találmányom tárgya a csatolt rajzon függélyes metszetben és fölülnézetben lát­ható. Egy vízszíntes (i) korongon több rendesen hat rugalmas csíptető van az etikettezendő dobozok befogására csillagalakban elhe­lyezve. A fogók alakja a dobozok alakjának felel meg és ezeket lehetőleg tökéle­tesen zárják körül. Az (i) korong ugrás­szerűen forog, még pedig hat csíptető al­kalmazása esetében 60°-os szöggel fordul el. A (c) csiptetőbe a vízszintes (a) tolóka egy-egy dobozt tol be, a (d) csiptetőben a doboz a ragasztóanyag tartály alatt, mely­ből az etikettezendő főlületére ragasztó­anyag jut, az (e) csiptetőben a doboz a ragasztóanyag elosztó, az (f) csiptetőben az etikett-tartály alatt és a (g) csiptetőben az etikettezett dobozt kidobóberendezés alatt áll. A kidobót a (h) csiptetőnél is lehet alkalmazni. SZABADALMI IGÉNY. Szállítóberendezés dobozok és hasonlók eti­kettezésére szolgáló gépekhez, jellemezve egy ugrásszerűen forgatható, vízszintes korongon alkalmazott rugalmas csíptetők által, melyek az etikettezendő dobozok fölvételére szolgálnak és a korong rész­leges forgásánál a csiptetőbe egy tolóka útján betolt dobozokat egymás után a ragasztóanj'ag-tartály és elosztó és eti­kettetartály alá szállítják. (1 rajzlap melléklettel,) .tsivÍHVTÍRSAsXG NYOMDÁJA UDA1

Next

/
Thumbnails
Contents