36810. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fű- és gabonakaszáló gépek védőujjainak vas vagy aczélbádogból való előállítására

Megjelent 19Q6. évi szeptember hó 24-én. MAGY SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36810. szám. X/a. OSZTÁLY. Eljárás fű- és gabonakaszáló gépek védó'ujjainak vas- vagy aczélbádogból való előállítására. LIVTSCHAK WLADIMIR MÉRNÖK WILNABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 29 ike. A fű- és gabonakaszáló gépek vágó­készüléke tudvalevőleg egy csipkézett kés­ből és úgynevezett védőujjakból áll, melyek mellett a kés csúszik. A védőujjakat eddig csakis öntött vagy kovácsolt vasból készítették, minek követ­keztében ezek aránylag nehezek és kevéssé rugalmasak voltak. Azonkívül előállításuk is körülményes és költséges volt, mivel alakítással, öntéssel s kovácsolt vasnál hu­zamos izzítással, öntésnél pedig a szélek elkerülhetetlen egyenetlenségeinek lecsiszo­lásával volt összekötve. Ezen hátrányok elkerülése czéljából a védőujjakat jelen találmány szerint nem öntött vagy kovácsolt vasból, hanem kellő vastagságú vas- vagy aczélbádogból, csáko­zás, sajtolás és hajlítás útján állítjuk elő. Ennek megfelelően először is az 1. ábrán látható alakú lemezt csákozzuk ki s ezen lemezből a tulajdonképeni ujjat sajtolás útján állítjuk elő és pedig két munkamenet­ben. Az első munkamenetnél, vagyis a sajtoló gép első löketénél a védőujj bordái nyomatnak ki, míg a második lökés az ujj mellső részét kúpos csővé hajlítja össze. A 2--8. ábrákon az ily módon előállított ujjaknak két kiviteli alakja látható. A 2. és 3. ábra az első kiviteli alakot, a 4. és 5. ábra pedig a második kiviteli alakot mutatja fölülnézetben és alaprajzban, míg a 6., 7. ós 8. ábra ugyancsak a második kiviteli alak oldalnézete, hosszmetszete és keresztmetszete. A 9. és 10. ábra egy sarulemez és a hozzátartozó csapszög nézete. kz ujjaknak mindkét kiviteli alakját az 1. ábrán feltüntetett (a) lemezből állítjuk elő. Ha a 2. és 3. ábra szerinti ujjat akar­juk előállítani, akkor a lemezt először is két (b) és (c) lyukkal látjuk el, melyek az ujj megerősítésére szolgálnak, míg a 4. ós 8. ábrák szerinti védőujj előállításánál csak egy középső (d) lyukat képezünk ki a le­mezben. A lyuk vagy lyukak kivágása után az (a) lemezből egy (e) hosszbordát sajtolunk ki hátrafelé, mely borda a 2. és 3. ábra szerinti kivitelnél a lemez hátsó végétől annak csúcsáig halad a lemez közepén, míg a 4. és 8. ábrák szerinti kivitelnél ezen borda a lemez hátsó végén (m) gyűrűs bor­dába megy át. A lemeznek ezen átalakítása után a lemez mellső, csúcsban végződő részét az oldalsó

Next

/
Thumbnails
Contents