36765. lajstromszámú szabadalom • Eljárás több szövetszalagnak egyetlen munkafolyamatban való előállítására

Megjelent 1ÍÍOC. évi szeptember lió 20-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36765. szám, XI V/e. OSZTÁLY. Eljárás több szövetszalagnak egyetlen munkafolyamatban való előállítására. JESCHKE CARL GYÁRIGAZGATÓ KUKUSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 17-ike. Jelen találmány tárgya oly eljárás, mely­nek segélyével nagyobb számú szövetszalag egyetlen munkafolyamatban, egymás mellett egyidejűleg állítható elő. Az eddigi eljárás, melyet háncs- vagy szövetszalagoknak ragasztó anyaggal ellátott fonalakból való előállítására alkalmaztak, abban állt, hogy egyszerre csak csekély számú szalagot vezettek át egy kis gépen s ezen szalagokat enyvezték és megszárí­tották, mimellett a fonalakat közvetlenül a csévékről kellett legombolyítani. Ennélfogva annyi fonalcsévét toltak egy keretre, ahány fonalnak a szalagban lennie kellett s a fonalakat fésűkön vezették át és szorosan egymás mellé fektették, esetleg színes, ra­gasztó anyagon húzták át s ily módon egymáshoz ragasztották, azután sajtolóhen­gerek között összelapították s végül szárító­testeken kiszárították. Jelen találmány szerint a fonalak egy dorongról vagy efféléről gombolyodnak le s fésűk vagy effélék segélyével a szalagok szélességének megfelelő csoportokba osz­tatnak. Ezután az egyes szalagokhoz tar­tozó fonalakat, enyves edényben áthúzva, összeragasztjuk, hengerek között össze­lapítjuk, szárító testeken kiszárítjuk, esetleg sajtoló hengerek között kisimítjuk és egyet­len folyamatban szalagonként vagy csopor­tonként fölgombolyítjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás több szövetszalagnak ragasztó anyag­gal ellátott fonalakból egyetlen munka­folyamatban való egyidejű előállítására, jellemezve azáltal, hogy a fonalas do­rongról vagy effélékről legömbölyödő fonalakat csoportonként összeragasztjuk, megszárítjuk, esetleg kisimítjuk és ez­után a szalagokat fölgombolyítjuk. '-.& RÉSZVÉN>TAR8ASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents