36761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás földmelasznak, melasztakarmányoknak szárazzá tételére

Megjelent 1906. évi szeptember lió 20-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 36761. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás zöld melasznak, melasztakarmányoknak szárazzá tételére. FOKÁNYI LÁSZLÓ ÁLLATORVOS, TOLVAY JÁNOS GAZDATISZT ÉS D" WEISER ISTVÁN VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 26-ika. A melasztakarinányok nagyobb mérvű el­terjedésének és fölhasnáláaáuak legnagyobb akadálya azoknak víztartalma, mely 18/22 % között váltakozik. Ezen víztartalom a kész melasztakarmánytragadóssá és ennek folytán nehezen kezelhetővé teszi, mely körülmény azonban csak kényelmi szempontból hát­rányos. Sokkal fontosabb, hogy ezen víz­tartalom oka annak, hogy a kész melaszitok nem raktározhatok, mivel 20°/o víztartalom, sőt a nyári hónapokban annál kisebb ned­vesség mellett is csakhamar erjedésbe mennek át és teljesen elromlanak. Jelen találmány tárgya oly eljárás, melynek se­gélyével a nedvesség chemiai úton meg­köttetik, miáltal a melaszit könnyen zsákol­ható és tetszés szerinti ideig eltarthatóvá lesz anélkül, hogy benne erjedési procesz­szusok lépnének föl: Eljárásunk kiviteli módja a következő: 45 rész zöld folyós melaszt 45 rész tet­szés szerinti száraz takarmánnyal (szecska, kukoricza-csutka, korpa stb.) keverünk össze és ezen keverékhez 10 rész oltott meszet (CaOH2 ), vagy 7—8 rész lisztfinomságú égetett meszet (CaO) adunk. Ezen mész­hydroxyd vagy mészoxyd, rövid idő alatt a melasztakarmány nedvességének legna­gyobb részét megköti. A megkötés oly módon történik, hogy a takarmányban mész­sacharatok képződnek, a melyek a nedves­ség legnagyobb részét mint kristályvizet kötik meg. Miután azonban a fönmaradt mészoxyd vagy mészhydroxyd jelenléte folytán a takarmány nem volna etethető, ennek megkötéséről kell gondoskodnunk, amit oly módon viszünk véghez, hogy a mészhydroxyd vagy mészoxyddál kevert takarmányt 2 — 3 atmosphera nyomású szén­sav hatásának tesszük ki, miáltal az összes maró mész rövid idő alatt közömbös kalciumkarbonáttá változik át. Az eljárásnak egy másik kiviteli módja abban áll, hogy a szénsavat nem nagyobb, hanem csak rendes légköri nyomásnál hagyjuk a takarmányra hatni. Az ilyen módon kezelt takarmány egy könnyen szórható keverék, mely a leg­nagyobb meleg idején is bármilyen hosszú ideig zsákokban vagy rakásokban eltart­ható, anélkül, hogy elromlanék. Alkatrészei zöldmelasz, a melaszhordozó takarmány és szénsavas mész. Állategészségügyi szem­pontból tehát kifogás alá nem esik, sőt

Next

/
Thumbnails
Contents