36754. lajstromszámú szabadalom • Ágyvasalás

Megjelent 1906. évi szeptember hó SáO-áu. MAGY. ^gj KIR. SZABADALMI t|Íj& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36754 szám. XVI/c. OSZTÁLY. Ágyvasalás. SZEKERES ANDRÁS KOVÁCSMESTER DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 márczius hó 13-ika. Találmányom tárgya egy ágy vasalás, mely az ágy fej- és oldalrésze között igen meg­bízható, könnyen oldható kapcsolatot léte­sít. Ennek az ágyvasalásnak egy foganatosí­tási alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a vasalás nézete az oldalrészt és fejrészt kapcsoló állapotában, a 2. ábra hasonló nézet a szétkapcsolt álla­potban, a 3. és 4. ábra pedig metszet az 1., illetve 2. ábra x—x vonala szerint. Mint az a rajzon látható, az (a) fejré­szen a két szára között a (b) oldalrész rastagságának megfelelő közt hagyó, U-alakban meghajlított (c) bádog van föl­erősítve, melyet a fejrészbe siilyesztett (d) pánt rögzít a kellő helyzetben és melynek alsó részén az (e) szögletvas van a (d) pán­ton, illetve az (a) fejrészen fölerősítve. Az (e) szögletvas vízszintes szára a (c) bádog alsó élén, annak két szára között foglal he­lyet és egy (f) furattal van ellátva, míg a (c) bádog szárain két vagy több (g) csa­varfúrat van kiképezve. A (b) oldalrész vége ugyancsak egy, a (c) bádognak megfelelően alakított, U-alak­ban meghajlított (h) bádoggal van borítva, melyet siilyesztett fejű szögek rögzítenek az oldalrészen. Ez a bádog egyúttal az ol­dalrész alsó sarkát födő (i) szögletvasat is rögzíti, mely szögletvas vízszintes szárán egy (k) peczek van olyképen elrendezve, hogy mikor a (b) oldalrészt a fejrész (c) bádoga közé bedugjuk 6 S clZ (i) szögletvas I vízszintes szára az (e) szögletvas vízszin­tes szárára fekszik, a (k) peczek az (f) fú­ratba fogódzzék. A (b) oldalrészen és a (h) bádogborításon ezenkívül még (1) fúratok is vannak alkalmazva, melyek a (g) fúra­toknak megfelelően vannak elrendezve, úgy, hogy a (g 1) furatokba az (m) csavaro­kat be lehessen csavarni, mely gzélból a csavarok fejének fúratába alkalmas kulcsot lehet bedugni. A leírt ágyvasalás a fej- és oldalrészek között megbízható, minden mozgást kizáró kapcsolatot létesít, mely könnyen oldható és kopásnak egyáltalában nincs kitéve. SZABADALMI IGÉNY. Ágyvasalás, jellemezve a fejrészen alkal­mazott, fölül és elől nyitott, lapos, az oldalrész befogadására alkalmas tok és az oldalrész végét födő borítás, továbbá a fejrész tokjának alsó falán kiképezett furat, az oldalrész borításának alsó fa-

Next

/
Thumbnails
Contents