36730. lajstromszámú szabadalom • Újítások a Goldschmidt-féle termikus eljárásban

Megjelent 1906. évi szeptember hó lT-ón. MAGY. SZABADALMI KJR H 1VATAL SZABADALMI LEIRAS 36730. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Újítások a Goldschmidt-féle thermikus eljárásban. TH. GOLDSCHMIDT CZÉG BUHB/M ESSENBEN. Pótszabadalom a 36527. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1906 január hó 17-ike. A kalcium és szilícium keveréknek a törzsszabadalomban leírt behatása fémoxi­dokra, fémhalogén- vagy kénvegyületekre, vagy fémsókra a következő új megisme­résre vezetett: Beható kísérletek útján megállapítottuk, hogy a kalcium és szilícium keveréke he­lyett a kalcium és alumínium keverékre is nagy therniikus hatást ad, továbbá, hogy ilyen fémkeveréknél lehetséges könnyen fo­lyó salakot előállítani, mely más anyagok hozzáadása által zsugorodó képességet is kaphat, úgy hogy meg van a lehetőség arra, hogy ezen keveréket a therniikus Goldschmidt-féle művelet minden ismert alkalmazási módjánál használhassuk. Ter­mészetes. hogy a kalcium- és aluminium­keverék helyett kalcium-aluminium ötvözet is alkalmazható, melynek az az előnye, hogy levegővel szemben nagy az ellenálló képessége. Ezen kalcium- és alumínium-keveréknek vagy ötvözetnek alkalmazásánál egy meg­lepő tény is lép fel, nevezetesen az, hogy míg a kalcium egyedül, pl. vasoxiddal re­akcióba hozva, lényegesen alacsonyabb hő­hatást ad, mint pl. az alumínium, habár a kalcium égési melege magasabb, mint az alumíniumé, addig a kalciumnak alumínium­mal való keverékénél jóval magasabb hő­hatás lép föl. Ez pl. kitűnik a következőkből: Ha alumíniumot vasoxiddal keverünk és reakcióba hozunk, akkor ezen folyós vas­hoz még körülbelül" 33'/s% vasat (az össz­keverék súlyára számítva) adhatunk; emellett még jól folyó vasat és folyós salakot ka­punk. Ha kalciumot keverünk vasoxiddal equi­valens mennyiségben és a súly 1 /s részével egyenlő vasmennyiséget adunk hozzá, akkor zsugorodó testet kapunk, mi mellett a salak nehezen való olvadása is szerepet játszik. Ha azonban alumínium és kalcium keve­rékét vesszük és azt vasoxiddal, a Gold­schmidt-féle processzus szerint, bensőleg összekeverjük, akkor a thermikus hatás magasra fokozódik és több, mint kétszer­annyi, tehát az összkeverék a /8 -ának súlyá­val egyenlő súlyú vasat adhatunk hozzá, anélkül, hogy a salak megmerevednék vagy nehezen folyó vasat kapnánk. Ez olyan thermikus hatás, mely a kalcium és alumínium ezen keverékének jó alkal­mazhatóságára nézve, szemben a tiszta alu­miniumthermittel, fontossággal bír. Történtek már általános utalások arra nézve, hogy az alumíniumhoz lehet más

Next

/
Thumbnails
Contents