36603. lajstromszámú szabadalom • Újítás seprőkön

Megrfelent 1906. évi szeptember hó h~én. MAGY. ^JW K.IR. SZABADALMI W&MH 1VATAL SZABADALMI LEIRAS 86603. szám. XX/e. OSZTÁLY. Újítás söprőkön. KLEIN MÓRICZ KEFEGYÁROS POROSZLÓN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 10-ike. Jelen találmánynak tárgyát olyan újítás képezi, mely egyrészt a seprő szakállának anyagában lényeges megtakarításra, más­részt a szakállnak a nyélhez való erősíté­sére vonatkozik. A mellékelt rajzon a találmány egy példa­képem alakja van föltűntetve, a hol az 1. ábra egy seprőt mutat be nézetben, a 2. ábra pedig metszetben láttatja. Abból a czélból, hogy a czirokszálak vagy hasonlók drágasága miatt az eddig használatos hosszaságú szálakat mintegy harmadukra redukálhassuk, a szálakból elő­álló szakállnak a nyélhez való erősítését a i mellékelt rajzon bemutatott módon úgy hajtjuk végre, hogy az (a) nyélhez egy (b) gerinczet erősítünk, melyben (c) furatokat állítunk elő; e furatokba helyezzük azután az egyes (d) pamacsokat, melyeket a me­szelők készítésénél használni szokott szur­kolási eljárással rögzítünk a (b) gerinczhez. SZABADALMI IGÉNY. Újítás seprőkön, az által jellemezve, hogy az (a) seprőnyélhez egy (b) gerincz van erősítve, melybe (c) furatok vannak fúrva, mely furatokba a (d) szálpama­csok be vannak illesztve és szurkolással i beerősítve. (1 rajzlap melléklettel.) MXAI ttSZvéNYTÁRdASAS NYOMÓJA BUOAPCfiTEW

Next

/
Thumbnails
Contents