36602. lajstromszámú szabadalom • Olajtisztító készülék

- 2 -kakba lép és az (m) csöveken lefolyva, azok alsó végén levő apró lyukakon át csoppek alakjában kifolyik és az (a) edény fenekén levő vízrétegen át a víz szine fölé emelkedik. Ezen útjában az olaj a víz által megmo­satik, a mennyiben a vízben oldható alkat­részektől és portól megszabadíttatik. Az így megtisztított olaj a víz szine fölött össze­gyűlik és lassanként a (b) tartány fenekén levő (i) lyukon át a (j) csövecskébe emel­kedik. Mire a (j) csövecske fölső szélét el­érte, itt ismét lefolyik és a (k) süveg alsó szélén levő apró lyukakon át ismét csöp­pek alakjában kilép és az itt levő második vízrétegen áthaladva, ezen vízréteg fölszi­nén összegyűlik, a honnan (q) csövön és (p) csapon át teljesen megtisztítva elvezethető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Olajtisztító készülék, jellemezve egy alsó részén víz fölvételére alkalmas (a) edény által, melybe egy (b) szűrőtar­tány van függesztve, melynek feneken egy a tisztított olaj összegyűjtésére, il­letve elvezetésére való (h) henger és egy azt körülvevő alsó szélén áteresztő nyí­lásokkal bíró (d) henger van elrendezve, mi mellett a (b) tartány és (d) henger között egy külső és a (d) henger és (h) henger között egy belső szűrőréteg, pl. kavics vagy hasonló van elrendezve és a belső szűrőrétegből az (a) edény fene­kéhez (m) csövek vezetnek, melyek az átszűrt olajat az (a) edényben levő vízbe vezetik, melynek fölszinén összegyűlve az olaj egy a (b) tartány fenekén levő lyukon át a (h) henger belsejébe jut. 2. Az 1. igénypontban jellemzett készülék­nél a belső (h) hengerben a (b) tartány fenekén levő, az olaj bevezetésére való (i) lyuk fölött egy rövid csövecske és egy e fölé borított, fölül zárt, alul át­eresztő nyílásokkal bíró süveg alkalma­zása. (1 rajzlap melléklettol.) PALLA8 RÉSZVÉNYTÁR8A6ÁŐ NYOMDÁJA BUDAPEST*1 *

Next

/
Thumbnails
Contents