36352. lajstromszámú szabadalom • Túlhevítő eléje kapcsolt hűtőtérrel lokomobil, lokomotív- és hasonló kazánokhoz

Megjelent 1906. évi augusztus hó 8-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86B52. szám. V/e/3. OSZTÁLY­Túlhevítő eléjekapcsolt hűtőtérrel lokomobil-, lokomotív- és hasonló kazánokhoz. HAGANS KERESZTÉLY LOKOMOTIVGYÁBOS EBFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 9-ike. Találmányom tárgya egy túlhevítő, mely lokomotív-, lokomobil- és más hasonló kazá­noknál ezen kívül alkalmazható, a kazán tetszőleges pontján helyezhető el és külön fűtés útján közvetlenül oly módon fűthető, hogy a füstgázokat a túlhevítő füstcsövein vezetjük át. Hogy a füstgázokat oly hő­mérsékletig hűtsük le, mely a túlhevítéshez még elégséges, a túlhevítő elé egy hűtőt kapcsolunk, melyet a benne keringő víz a kellő hőfokon tart és mely ebből a czélból a vizet be- és elvezetőcsővel van föl­szerelve. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a találmány egy fogana­tosítási alakja látható. Az (a) túlhevítő a lokomotív-, lokomobil­vagy más kazánon kívül van elhelyezve és tetszőlegesen elrendezett (b) tüzelés által fűthető, melynek füstgázai a (c) csövekben, illetve ezek körül áramolnak. Az (a) túl­hevítő előtt, a (d) hűtő van elrendezve, melyen a túlhevítőt fűtő füstgázoknak át kell haladniok, mielőtt a túlhevítőbe jut­nának. A (d) hűtőtér oly czélból, hogy a füstgázok hűtése folytonosan és egyenle­tesen történjék, a vizet bevezető (e) és azt elvezető (f) csővel van fölszerelve, magát a hűtőt pedig a (d) víztéren átvezetett egy vagy több (g) cső képezi, melyekből a megfelelően lehűlt füstgázok a (c) túlheví­tőbe jutnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Közvetlenül fűtött, a lokomotív-, loko­mobil- vagy más hasonló kazánon kívül elhelyezett túlhevítő, jellemezve az (a) túlhevítőtél' előtt elrendezett vízzel hű­tött (d) tér által, mely hűtőtér a túl­hevítő (c) csöveibe vagy csövei körül vezetett füstgázokat a túlhevítőbe való jutás előtt lehűti, amikor is hűtővíz gya­nánt kazán- vagy tápláló vizet használ­hatunk. 2. Az 1. alatt védett túlhevítő egy fogana­tosítási alakja, az által jellemezve, hogy a (d) hűtőtérben egy vagy több (g) cső van alkalmazva, melyeken a füstgázok átmennek, mielőtt a (c) csövekbe vagy ezek körül levő térbe játnának. (1 rajzlap melléklettel.) *AL1A8 RÉSZVÉNY TÁRSASAG NYOWDÁJA BUOAfSaTSN

Next

/
Thumbnails
Contents