36339. lajstromszámú szabadalom • Üreges tégla vagy műkő függélyes hornyokkal

Megjelent 1906. évi augusztus lió 163-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 86339. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Üreges tégla vagy műkő függélyes hornyokkal. PIOTROWSKI KÁZMÉR ÉPÍTŐMESTER KRZESZOWICEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 október hó 8-ika. Jelen bejelentés tárgyát üreges agyag­téglák vagy üreges műkövek (műkőtömbök) képezik, melyek kötő vagy futó alakban, tetszőleges nagyságban állíthatók elő; fő­jellemzőjük az, hogy az üreges teret füg­gélyesen metsző, illeszkedési falaikon hor­nyokkal vannak ellátva. A mellékelt rajzban 1. és 2. ábrán egy kötőtégla illesztési fölülete és fölülnézete, 3. és 4. ábrán egy futótéglának szintén illesztési fölülete és fölülnézete van föl­tüntetve, 5. ábra a futótéglának a kötőtéglákon való elhelyezését mutatja távlati képben, 6. ábra IVa tégla vastagságú falnak egy rétegét mutatja föliünézetben, melynél a hornyok az illesztési fölületen függélyesen haladnak. A falkötésben (6 ábra) az üreges (b) terek a falszin irányával párhuzamosan haladó csatornákat képeznek, míg a függélyes fa­lak egymást födik és az azokban elrende­zett (0) hornyok kettesével függélyes csa­tornát képeznek. Ezen függélyes csatornákat habarccsal töltjük ki; az illesztési hézagokat lehetőleg keskenyre méretezzük, hogy a habarcs az áthaladó csatornákba be ne juthasson. En­nek biztosítására minden egyes téglát il­lesztési fölületével habarcsba mártunk és a már lefektetett téglához szorítjuk, a támasz­fölületeket pedig szokásos módon kezeljük habarccsal. Az ily téglából vagy műkőből épített fal az által tűnik ki, hogy azfegyes részei sok­kal bensőbben és erősebben vannak össze­kötve, mint rendesen és a fal a habarccsal megtelt (c) csatornák által széllel, illetve külső levegővel szemben teljesen tömítve van, még Va vagy 1 tégla vastagságnál is; emellett a vízszintes üregek habarcselárasz­tástól megóvatnak. SZABADALMI IGÉNY. Üreges agyagtéglák vagy műkőtömbök (a) kötő vagy (f) futó alakban, az által jelle­mezve, hogy azok egy vagy több, az üreges tereket elosztó függélyes borda által illeszkedési fölületiikön (c) hor­nyokkal vannak ellátva, mely hornyok a falkötésben egymást födve az illeszke-

Next

/
Thumbnails
Contents