36299. lajstromszámú szabadalom • Tornagolyó

Megjelent 1906Q0. évi julius hó 30-án. a MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 86299. szám. XX/g. OSZTÁLY. ^ Tornagolyó. SZALAY JÁNOS MŰSZAKI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya oly izomerősítő, mely az eddig forgalomban lévő közismert tömör-öntöttvas tornagolyókat — a súly­nak a test erejéhez mérten való szabályoz­hatósága és fokozhatósága által — múlja fölül. A testi erő csak fokozatosan fejt­hető ki, miért is jelen találmány igénybe vétele alkalmával az eredeti súlyában hasz­nálható és a testi erőnek megfelelően, fo­kozatosan és időközönkint egyenlő számú, e czélra készített ólomgolyókkal súlyosbít­ható s így a súlynak fokozatos nagyobb o­dása és állandó használata az izmokat ki­tartóvá és erőssé teszi. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmányt félig metszetben, félig nézetben, 2. ábrája pedig elölnézetben tünteti föl. Szerkezete a következő: Az (a) markolat, melynek végein (b) go­lyók vannak, a melyek belül üresek és a (d) kamrákat képezik, melyeknél a (c) csa­| vardugaszok a (b) golyók (d) üregeinek az | (e) golyókkal való töltésére szolgálnak. Működése a következő: Az (a) markolaton fekvő (b) golyók (c) 1 csavardugaszait kicsavarjuk és a (b) go­lyók (d) üregeibe (e) ólomgolyókat teszünk, miáltal a tornagolyó súlyát nagyobbítottuk. Ezt az erőnknek megfelelő súlyú tornago­lyót megmarkolva, naponta különböző kar­mozgású gyakorlatot végezünk és így azt a fölsőtest -— különösen pedig a karizmok — erősbítésére fölhasználjuk. A (b) go­lyók súlyát az (e) golyócskákkal tetszés szerint szabályozzuk; súlyosbbítjuk vagy könnyítjük. SZABADALMI IGÉNY. Tornagolyó, jellemezve az (a) markolat vé­gein lévő (d) üreggel és (c) csavardu­gasszal ellátott golyók által, melyeknek súlya az (e) golyócskákkal szabályozható, nagyobbítható, esetleg csökkenthető. (1 rajzlap melléklettel.) f-Atl-AI" - ÉR7 V FFN V v ÁU« AsXd NYÓMDÚI BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents