36276. lajstromszámú szabadalom • Kerékabroncs rugalmas párnával

Megjelent 11)06. évi július hó 30-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36276. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Kerékabroncs rugalmas párnával. KLINGLER HERMANN MALOMTULAJDONOS SITTERDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 16-ika. Jelen találmány főleg motorkocsikhoz való kerékabroncsra vonatkozik, mely különle­ges szerkezeténél fogva elejét veszi annak, hogy a kerék sikamlós talajon, íII- jégen és havon úgy egyenes irányú haladás, mint kanyarodás közben elcsússzék, valamint, hogy a kerékhez hó vagy efféle hozzá­tapadjon. Jelen találmány tárgya az eddigi ily czélra készült ismeretes szerkezetekkel szemben azon előnnyel bír, hogy teljes biz­tonsággal működik s e mellett szerkezete a lehető legegyszerűbb. A mellékelt rajzon a találmány szerint készült keréknek egy kiviteli alakját példa­képpen tűntettük föl, és pedig: az í. ábrán oldalnézetben és a 2. ábrán fölül nézetben, míg a 3. ábra részletrajz, a 4. ábra a kerék hosszmetszete, az 5. ábra pedig annak keresztmetszete. Mint az 1. és 2. ábrából látható, a kerék­abroncs a (2) koszorúból áll, mely a kerék (1) talpára valamely alkalmas módon van fölhúzva, és rugalmas (3) párnákkal föl­szerelve. A gummiból készült (3) párnák jelen fo­ganatosítási alak szerint czélszerűen a 3. ábrán föltűntetett alakban használtatnak. A (2) koszorú vagy abroncs a (3) párnák fölvétele czéljából a (6) közfalak által re­keszekre van fölosztva, oldalai pedig föl­hajlíttatnak, úgy hogy (4 5) karimák kelet­kezzenek, melyek a (6) közfal magasságáig érnek. Ily módon a kerék kerületén nyitott re­keszek állnak elő, melyek alul a (2) abroncs s oldalt a (6) közfalak és a (4 5) karimák által határoltatnak. A (3) párnák oly nagyok, hogy egy kissé összenyomva, a közfal fölső éléig érnek és egy-egy kamrát teljesen kitöltenek; hogy a (3) párnák menetközben ki ne es­senek, azért a (6) közfalak (7) bordákkal vannak ellátva, melyek oly karapószerű alakkal bírnak, hogy a párnák könnyen be­helyezhetők, de kiemelhetők ne legyenek. A párnák stabilitását czélszerűen még a (6) közfalakkal párhuzamosan behelyezett aczélrúgókkal is növeljük. Használat alkalmával akár fagyos, akár puha talajon az ilymódon fölszerelt kere­keknél a (3) gummipárnák összenyomódnak, úgy hogy csak a (6) közfalak hatolnak a talajba, 111. hóba; a nyomás megszűntével azután a (3) gummipárnák rugalmasságuk­nál fogva újra fölveszik eredeti alakjukat

Next

/
Thumbnails
Contents