36262. lajstromszámú szabadalom • Derékalakító

Megjelent 1906. évi julius hó 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 36262. szám. I/e. OSZTÁLY­Derékalakító. VON THELEN MÁRIA, FŐHADNAGY NEJE WIEN/M INZERSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 23-ika. .Jelen találmány tárgyát berendezés képezi, mely arra szolgál, hogy fűzők, fűződerekak és hasonlók alkalmazása nélkül, valamint az emberi test gyomrára és az ezzel határos lágyrészekre ható káros nyomás kifejtése nélkül, a test derekát megfelelően alakítsa, illetve kiemelje. E czélra szorosan a testhez illő ruha­darabok és hasonlók öveinek, zárószalag­jainak, stb. belső oldalán egy a derék alak­jának megfelelően meghajlított lapos rúgó van elrendezve, mely az illető ruhadarabot a derékban bizonyos erővel a háthoz és kétoldalt a csípőcsontok fölött a testhez fekvően tartja. A mellékelt rajz ezen berendezést női derékövre alkalmazva perspektiv nézetben mutatja. Az (a) öv belső oldalán a (b) üres sze­gélybe (c) rúgó van betolva. A rúgó középső (cl) része megfelelően vastagabb, úgy, hogy ezen rész laposabb görbülettel fekszik a háthoz, míg a rúgó fokozatosan vékonyodó két vége a csípők kiemelésére kivánt nyomást fejtik ki, anélkül, hogy a gyomrot és az ehhez fekvő lágyrészeket terhelné. A rúgó­végeken túl kiálló két fal és a2) ővrész, esetleg gummiszalagbetét és hasonlók által nyújthatóvá tehető és erőkifejtés nélkül, (d, dl) kapocs, csatt vagy más záróeszközök által zárható össze. Hasonló módon alkalmazható a fönt leírt berendezés női ruhaderekak, katonakabátok vagy más, szorosan a testhez fekvő férfi ruhadarabok zárószalagjainak betéte gyanánt, valamint végül elől lazán ülő női fűzők derékzárása gyanánt is. Az üres szegély megvédése czéljából, a rúgó megfelelő anyaggal, például szövettel lehet bevonva, hogy a ruhadarab átdörzsö­lése elkerültessék. SZABADALMI IGÉNY. Derékalakító, jellemezve szorosan a testhez fekvő ruhadarabok öveinek, zárószalag­jainak stb. belső oldalán elrendezett rúgó által, melynek vastagabb középső része laposan a háthoz és két vékonyabb oldal­része két oldalt a csípők fölött a testhez fekszik úgy, hogy a derék, a test lágy­részeire ható káros nyomás kifejtése nélkül megfelelően alakítva kiemeltetik. (1 rajzlap melléklettel.) CAUJU RÉSZVÉNY TÁJWA&ÁG NYOMDÁJA DUOAPEI7B»

Next

/
Thumbnails
Contents