36221. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet lámpák fényerősségének szabályozására

Megjelent 1906. évi jxilius hó 24-én. MAG Y. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B6221. szám. Ilid. OSZTÁLY. Szerkezet lámpák fényerősségének szabályozására. ÚJLAKI GYULA KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 28 ika. Jelen találmány tárgya mindennemű lám­pák fényerősségének szabályozására szol­gáló szerkezet, mely lehetővé teszi, hogy a lámpa csak szükség esetén égjen teljes fénnyel, míg máskor csak a lehető legki­sebb lánggal égjen. A szabályozó szerke­zet működtetésére a megvilágítandó helyi­ség ajtaja szolgál, melyre a lámpa sze­relve van. A találmánynak egy foganatosítása a mel­lékelt rajzon látható, melyen az 1. ábra a szabályozó szerkezet homlokné­zete, a 2. ábra oldalnézete és részben metszete, a 3. ábra a szabályozó szerkezettel ellátott lámpa oldalnézete, a 4. ábra pedig a szabályozó hüvely fölül­nézete. A közönséges (a) petróleumlámpa (kör­égő) (b) bélcsövén a (c) szabályozó hü­vely könnyen eltolhatóan van elrendezve. A lámpaüveg (d) tartója egy elforgatható (e) emelőt hord, melynek (el) vége a (c) sza­bályozó hüvellyel áll összeköttetésben. Az (e) emelő elforgatására az (f) kapcsolótár­csa szolgál, melyet a helyiség ajtajának nyitásakor vagy zárásakor elmozduló (k) to­lóka oly módon működtet, hogy az emelő (el) vége s ezzel együtt a (c) szabályozó hüvely is fölemelkedik vagy lesülyed. Ha a hüvely le van sülyesztve, akkor a lámpa teljes lánggal ég, tehát világítani fog, míg ha a hüvely föl van emelve, akkor ezen helyzetében az égő bél egy részét úgy födi el, mintha a bél az ismeretes (s) szerkezet segélyével vissza volna csavarva. A lámpa tehát ekkor egészen kis lánggal ég és így sok petroleumot takarít meg. A szabályozó szerkezet működési módja a következő: Az (a) lámpa a (g) fülnél fogva egy (h) lemezre van erősítve. A (h) lemez (i) ve­zetékeket hord, melyeknek hasítékaiban a (k) tolóka csúszik. Az (f) kapcsoló tárcsa, mely hat (m ml m2 m3 m4 m5) kapcsoló orral és kerületén három (n nl n2) kivágás­sal bír, az (1) ágyon oly módon van elren­dezve, hogy a (k) tolókán vízszintesen lengő s egy (o) rúgó hatása alatt álló (p) bütyök által a (k) tolóka minden ide-oda mozdu­lása alkalmával a nyíl irányában (1. ábra) egy-egy hatodfordulattal elforgattatik. En­nek következtében az (e) emelő (e2) vége egyszer az (f) tárcsa kerületén csúszik, máskor pedig az (n nl n2) kivágások vala­melyikébe esik. A (k) tolóka az (r) rúgó hatása alatt áll. A szerkezet oly helyzetben van a helyi-

Next

/
Thumbnails
Contents