36211. lajstromszámú szabadalom • Eljárás két fémlemez között tetszőleges keresztmetszetű csőösszeköttetések előállítására

Megjelent 1906. évi jiilius hó 23-án. MAGY. KJR. SZABADALMI mSM HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 86211. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás két fémlemez közötti tetszőleges keresztmetszetű csó'összeköttetések előállítására. JOLLES LEÓ MÉRNÖK R/M CÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi I két fémlemez közötti tetszőleges kereszt­metszetű csőösszeköttetések előállítására. Ily csőösszeköttetéseket eddigelé úgy állí­tottak elő, hogy a lemezeken üreges sze­gecseket avagy kétoldalt bekarimázott cső­részeket húztak keresztül. A találmány tárgya abban áll, hogy mind­két lemezből szemben fekvő pontokon tet­szőleges keresztmetszetű rövid nyakrésze­ket sajtolunk ki s ezeket közvetlenül vagy csővégek közbeiktatása mellett összehe­gesztjük. Ily módon föltétlenül tömítő ösz­szeköttetés létesül. A találmány tárgyát képező eljárást a rajz magyarázza. A csőrészekkel összekö­tendő (a) lemezeket pontosan szemben fekvő I helyeken akként sajtoljuk be, hogy rövid nyitott (b) nyakrészek keletkeznek (lásd 1. ábrát). E nyakrészeket pontosan egymásra fektetjük és tetszőleges módon összehe­gesztjük (2. ábra). Az eljárás a legkülönbözőbb czélokra nyer­het alkalmazást. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás két fémlemez közötti tetszőleges keresztmetszetű csőösszeköttetések elő­állítására, az által jellemezve, hogy mindkét lemezből pontosan szemben fekvő helyeken rövid nyakrészeket sajtolunk ki, melyeket közvetlenül vagy csővégek közbeiktatása mellett hegesztünk össze egymással. (1 rajzlap melléklettel.) °U.LA« QÉBZVÉN TÁNSASÁN NVOWEÁOA BU0APE6TBH

Next

/
Thumbnails
Contents