36145. lajstromszámú szabadalom • Mosógép

Megjelent 11)06. évi július hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 86145. szám, XVllI/a. OSZTÁLY. Mosó-gép. PAGE EMIL ÉS HASENCLEVER KÁROLY KERESKEDŐK LAGERFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 deczember hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát házi használatra ^szolgáló oly mosógép képezi, mely forgó mosódobbal ellátott lúgozókádból, valamint tömítéssel és biztosítószeleppel fölszerelt levehető süvegből áll. A gép berendezése abban áll, hogy a lúgozó- és kondenzált víz esetleges átfolyásának elkerülésére, a tömítés egy, a kád széléhez illesztett és fölfelé nyúló borda gyanánt kiképezett szögvasgyűrűvel van ellátva, mely a sü­vegre erősített szögvasgyűrűvel együtt a kilépő lúgvíz összegyűjtésére szolgáló csa­tornát képez és hogy egyidejűleg a bizto­sítószelep csappanója oly módon van egy tölcsér- vagy csőszerű falban elrendezve, hogy a fal fölső széle a csappanón túlnyú­lik. A mellékelt rajz ezen mosógépet mutatja, és pedig az 1. ábra a mosógép függélyes metszete, a 2. ábra fölülnézete és a 3. ábra a tömítést nagyobb léptékben raj­zolva tünteti föl. A mosógép (a) lúgozókádból áll, mely­ben ismert szerkezetű forgatható (b) mosó­dob van elrendezve, A mosógépre továbbá (d) fogantyúkkal és (m) biztosítószeleppel ellátott (c) süveg van fölhelyezve. Hegy a lúgvíznek a kád és süveg között való átfolyása elkerültessék, az (a) kád szélén egy fölfelé álló borda gyanánt ki­képezett (e) szögvasgyűrű (3. ábra), míg a süveg szélén (g) szögvasgyűrű van elren­dezve, melyek együttesen egy, a kilépő lúg­víz összegyűjtésére szolgáló csatornát ké­peznek. Az (f) tömítés és két forgatható (h) záróemeltyű (2. ábra) a két (e) és (g) szögvasgyűrű erős egymásra szorítását teszi lehetővé. Hogy a kondenzált víz átfolyása elke­rültessék, a biztosító szelep (m) csappa­nója oly módon van a (k) süvegkivágás fö­lött elhelyezett tölcsér- vagy csőszerű (l) falban elrendezve, hogy a fal fölső széle a csappanón túlnyúlik. SZARADAI.MI IGÉNY. Forgatható mosódobbal ellátott lúgozókád­ból, valamint tömített és biztosítószelep­pel fölszerelt, levehető süvegből álló mosógép, jellemezve az által, hogy lúg­vagy kondenzált víz esetleges átfolyásá­nak elkerülésére, a tömítés egy, a kád szélén elrendezett és fölfelé álló borda gyanánt kiképezett (e) szögvasgyűrűvel van ellátva, mely egy, a süvegen elren­dezett (g) szögvasgyűrűvel együtt, a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents