36128. lajstromszámú szabadalom • Központi ütközős kapcsolás vasúti járművekhez

Megjelent 19Q6. évi julius lió 90-án. MAGY. SZABADALMI KJR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 36128. szám. V/b. OSZTÁLY­Központi ütközős kapcsolás vasúti járművekhez. CONTINENT-SELBSTKUPPLEB GESELLSCHAFT M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 13-ika. Találmányunk tárgya oly központi ütkö­zős kapcsolás vasúti járművekhez, mely az ismert amerikai kapcsolások módjára van kiképezve és melyre az jellemző, hogy úgy a terelő, mint a kapcsolófejnek főrésze és szára lemezalakú, úgy, hogy kovácsolás út­ján könnyen előállítható, megfogó karma pedig eme lemezalakú részt közre fogja és úgy alul, mint fölül egy-egy elreteszelő karban folytatódik, úgy, hogy az elretesze­lésre két kar áll rendelkezésünkre. Ez a kapcsolás az 1. ábrán fölül-, a 2. és 3. ábrán két oldalnézetben látható, míg a 4. ábra kapcsolófej megfogó karmának részlete. (S—S) a kapcsolás lemezalakú szára és kapcsolófeje, (e) a terelő és (k—k) a kapcsolófejet közrefogó megfogó karom, mely a (v v) elreteszelőkarokban folyta­tódik. A leírt elrendezés lehetővé teszi, hogy az erős lökéseknek kitett középrészt tömö­ren és szilárdan képezzük ki, az ezt közre­fogó megfogó karmot pedig kétoldalt, a szárhoz szimmetrikusan reteszeljük el, mi­nek következtében a szerkezet kis méretek mellett igen szilárddá válik. SZABADALMI IGÉNY. Központi ütközős kapcsolás vasúti jármű­vekhez, jellemezve oly megfogó kar ál­tal, mely a lemezalakú szárt és kapcsoló­fejet kétoldalt közrefogja, és két, akap­csolófej fölött és alatt ennek középvo­nalához szimmetrikusan elreteszelhető elreteszelő kárban folytatódik. (1 rajzlap molléklettel.) 1 A. HÉEZVÉW. TÁKBASÓN NYOMDÁJA "JUOAPTS FW»

Next

/
Thumbnails
Contents