36058. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő fölső és alsó elégéssel s a nedves tüzelőanyag megszárítására szolgáló beépített szárító berendezéssel

Megjelent 1906. évi jnlins hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 36058. szám. il/c. OSZTÁLY. Gázfejlesztő fölső és alsó elégéssel és a nedves tüzelőanyag megszárítására szolgáló, beépített szárító berendezéssel MASCIIINENFABRIK UND MÜHLENBAU-ANSTALT G. LUTHER A.-G. CZÉG BRAUNSCHWEIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 január hó 8-ika. Hogy felső és alsó elégéssel dolgozó gáz­fejlesztőkben igen nedves tüzelőanyagot is el lehessen gázosítani, oly berendezésekhez kell folyamodni, melyek a víz egy részét már azelőtt engedik a tüzelőanyagból ki­űzni, mielőtt a tüzelőanyag a felső tűz övébe jutna, mert ellenkező esetben a víz a fölső tüzet csakhamar eloltaná. Ebből a czélból a találmány tárgyát ké­pező elgázosítónál a fölső tűz felett összes szabad oldalfalain nyílásokkal ellátott, vagy egyes pálczákból rostélyszerüen alakított (a) üreges test van beépítve, mely végein a külső levegővel érintkezik és melyeknek falai oly szög alatt vannak elhelyezve, hogy a tüzelőanyag á testen fekve nem maradhat, hanem falain lecsúszni kénytelen. Az (a) üreges testbe úgy a külső levegő, mint a fölső tűz égésterményeinek egy része be­áramlik, úgy hogy ezek az égéstermények az üreges (a) testben teljesen elégnek. Az elégésnél fejlődő hő az üreges test felett és mellett levő tüzelőanyag víztartalmának egy részét elpárologtatják. Nagyobb gáz­fejlesztőknél több ily üreges testet lehet a tüzelőtérbe beépíteni. A tüzelőanyagból elszálló vízgőzöket is­mert módon a (b) csatornákon az alsó tűzhöz vezethetjük, vagy pedig ha túlságosan sok ily gőz képződik a (c) kéményen át vezet­hetők el. SZABADALMI IGÉNY. Gázfejlesztő fölső és alsó elégéssel, azáltal jellemezve, hogy fölső részében szabad oldalfelületein nyílásokkal ellátott, a külső levegővel közlekedő üreges test van el­rendezve, melynek fölületei oly szög alatt hajlanak, hogy azokon tüzelőanyag fekve nem maradhat. (1 rajzlap melléklettel.) tlLLAk .ÍK.VHNVTÍRIMÍG NYÖMOÁJA P U DiP^iTBf.

Next

/
Thumbnails
Contents