36020. lajstromszámú szabadalom • Duzzasztóberendezés mozgatható hengeralakú zárótesttel

Megjelent 1906. évi jnnius lió 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 86020. szám, XV/e. OSZTÁLY. Duzzasztó berendezés mozgatható, hengeralakú zárótesttel. REDL1CH GYULA MÉRNÖK BRÜNNBEN. Bejelentésének napja 1905 október hó 17-ike Elsőbbsége 1904 szeptember 9-ével kezdődik. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező, hengeres zárótesttel ellátott duz­zasztó berendezés az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán nagyobb léptékben rajzolt kereszt­metszetben és a 3. ábrán a 2. ábra x—x vonala szerint vett metszetben látható Az (a) gátkoronán a fölső oldalán kivájt (b) gerenda van szerelve, melynek (c) vája­tában az üreges (d) henger foglal helyet. Eme henger fala a henger közepe felé vastagodik, hogy így a henger be ne hajol­hasson. A (b) gerenda fölső fölületébe be­eresztett, fölfelé kiálló (i) kengyeleknek az a czéljuk, hogy a (d) henger a (b) gerendán biztos ágyazást találjon, illetve hogy a hengert a duzzasztott víz a gerendáról le ne emelje. A henger végén alkalmazott (e) csapok az (f) csapágyakba vannak ágyazva, a csapágyak pedig (k) lánczokon függnek és a (g) vezetőhornyokban függélyes irányban vezetve vannak. A (k) lánczok az (o o') ten­gelyekre ékelt (m m') görgőkön futnak és szabad végeiken a (d) henger súlyát ellen­súlyozó (n) szekrények függnek. Az (o') tengelyen a (p) fogaskerék van fölékelve, mely az (r) fogaskerékbe fogódzik. Ha az (r) fogaskereket a tengelyére ékelt (s) forgattyú segélyével forgásnak indítjuk, a (p) fogaskerék és az (o') görgő is forgás­nak indul, tehát a (d) hengert emeli vagy leereszti. Közel a (d) henger végéhez, palástfölülete legmélyebb részén (t) furatok vannak kiképezve, melyek szelepülések gyanánt szerepelnek; a szelepülésekkel együttműködő (v) szelepek (u) szeleprúdjai a (w) szögemelőkkel csuklósan vannak kap­csolva, a szögemelők pedig egyrészt az (y) csapok körül foroghatnak, másrészt pedig a (z) görgők fölött futó (z') zsinórokkal vannak összekötve. Hogy a vizet duzzaszthassuk, a (d) hengert leeresztjük; a mint a henger a vízszint eléri, a víz a (v) szelepeket a (t) ülésekről leemeli, a (d) henger belsejébe áramlik és ezt megtölti, úgy hogy a henger saját túl­súlyának hatása alatt a (b) gerenda (c) vája­tába belefekszik. Hogy a gerenda és a henger érintkezési fölületében se szivárog­hasson át víz, a hengerről a (j) bőrernyő függ le, melyet a duzzasztott víz a (b) gerendára szorít. Ha a (d) hengert nagyobb vízmennyiség áteresztése czéljából, vagy zajlásnál föl kell emelni, a (z') zsinórok meghúzásával a (v) szelepeket nyitjuk, azután pedig az (s) for-

Next

/
Thumbnails
Contents