35961. lajstromszámú szabadalom • Eljárás védőoltóanyag előállítására

Megjelent 1906. évi jiinius hó 20-án . MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ^jHfr HIYATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 85961. szára. I V/h 2. OSZTÁLY­Eljárás védőoltóanyag előállítására. MÁRAI LAJOS IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 október hó 27-ike. Az eddig ismert és használatban levő állati védőoltóanyagok, különösen a védő­oltóanyagok lépfene és sertésorbáncz ellen, az illető kóranyagoknak szelidített húslé (bouillon) tenyészetei. Nagy hátránya ezen oltóanyagoknak 1. hogy a kóranyag tenyészeteknek gazdagsága és virulenciája a bouillonokban soha sem lehet egyenlő, 2. hogy a bouillonokba a szelidített kór­anyagokkal oly csirák is belekerülhetnek, melyek ott elszaporodva, emelik vagy alább­szállítják magának a kellő fokban szelidített kóranyagnak virulenciáját, 3. hogy a kifogástalan bouillontenyésze­tek igen rövid idő alatt elvesztik hatóké­pességüket, és 4. hogy bomlásnak is indulnak. Mindez magyarázza a gyakori, úgyneve­zett oltási baleseteket és a védőoltások sikerének elmaradását. j Ha az eddigi eljárástól eltérőleg a sze­lidített kóranyagokat merev tenyésztalajon (agar-agaron) termelem és ezekből a tenyé­szetekből egy-egy platinkacsnyit 100 köb­czentiméter 0'5—3'0%-os konyhasóoldatba átviszek és abban egyenletesen elosztom, oly védőoltóanyagokat kapok, melyekben az idegen csirák elszaporodása ki van zárva és a szelidített kóranyagoknak eredeti gaz­dagsága és virulenciája huzamosb ideig változatlan marad. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás védőoltóanyagok előállítására, jel­lemezve az által, hogy a szelidített kór­anyagokat merev tenyésztalajon terme­lem és ezeket a tenyészeteket steril konyhasóoldatban egyenletesen elosztom, oly czélból, hogy a szelidített kóranyag tenyészetének gazdagsága és virulen­ciája huzamosb ideig változatlan ma­radjon. PAU.A8 RÉSZVÉNY rÁRSAfiir, NYOMDÁJA eubAPCSTfcN

Next

/
Thumbnails
Contents