35853. lajstromszámú szabadalom • Javítás hydraulikus sajtókon

Megjelent 1906. évi junius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 35853. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Javítás hydraulikus sajtókon. ANDÉ FRIGYES MÉRNÖK BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 34389. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 április hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát a 34389. sz. sza­badalomban ismertetett hydraulikus sajtó javítása képezi. Ugyanis a nevezett szabadalom szerint elrendezett és annak 8. ábrájában föltün­tetett diagramm szerint működő két szele­pes forgó sajtóhoz a szükséges munka­mennyiség nagy mértékben csökkenthető két dugattyú alkalmazásával, melydugaty­tyúk különböző átmérőjűek és úgy vannak szerelve, hogy a kisebb átmérőjű a nagy nyomás kifejtésénél egyedül jön műkö­désbe, minek folytán kisebb erő ugyanoly sebességgel fejti ki a szükséges nyomást. Kényelmesebb szerelés szempontjából is változtatások váltak szükségessé, különösen a téglasaj toláshoz alkalmazandó elrende­zéshez, melynél a forma kibélelése, ill. a bélelés alkalmas kihasználását czélzó ösz­szeállítás is eltér az eddigi berendezések­től. Jelen találmány a mellékelt rajzban példa­képen a téglasajtoláshoz való foganatosí­tási alakban 1—8. ábrában van föltüntetve, melyek közül az 1. és 2. ábra a két szelepes két dugaty­tyús elrendezést két egymással merőleges metszetben, a 3. ábra emelőkarokkal működő sajtót, a 4. és 5. ábra a téglasajtolás formájának összeállítását két egymásra merőleges met­szetben, végül a 6. és 8. ábra a forma bélelésének egyes részeit nézetben tünteti föl. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett elrende­zés a szivattyú munkájának két dugattyúra való elosztását ábrázolja, melyek közül a nagyobb átmérőjű alacsony nyomású (1) du­gattyú forgattyúja a kisebb átmérőjű ma­gas nyomású (100) dugattyú forgattyúját megelőzi. Ha a (100) dugattyú alsó holt pontját elhagyja, a nyomás megszűnik, (5, 6) súlyok a (3 30) szelepek nyitását elő­idézve, a sajtó dugattyúja lesülyed és (9) asztal forgathatóvá válik. Eközben az ala­csony nyomású (1) dugattyú fölső holt pontját érvén el, a szelepeket a vezénylés fölszabadítja és (12) tartály vize az (1) dugattyú segélyével egy bizonyos nyomás alatt (100) dugattyú alá jut, a mely az­után a kívánt maximális nyomást létesíti. A forgó asztal könnyebb szerelése és na­gyobb biztonsága elérése ezéljából a 2. és 3. ábrában föltüntetett U-alakú öntvényt alkalmazunk, melynek alsó része úgy a hydraulikus (2. ábra), valamint emelőka­rokkal működő sajtó (3. ábra) esetén az (5) nyomódugattyú és a nagy nyomású víz,

Next

/
Thumbnails
Contents