35664. lajstromszámú szabadalom • Hangszerszám grammofonok számára

Megjelent 1906. évi május hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI H IVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35664. szám. ix/d. OSZTÁLY. Hangszerszám grammofonok számára. IFJ. HEBRMANN GUSTAV KERESKEDŐ AACHENBEN. Bejelentésének napja 1905 julius hó 2-ika. Elsőbbsége 1904 április 11-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya oly hangszerszám grammofonok számára, melynél a közönséges kúpalakú tű helyett egy a tűtartó által pontosan vezetett, vékony, hajlékony, egy­öntetű átmérőjű sodrony alkalmaztatik, mely­nek egyik vége tűcsúcsként használtatik, amely ismeretes módon a kopáshoz képest utánállítható. Ezen szerkezetnek az a czélja, hogy az eddig használatos kúpalakú grammofontűk kicserélésével járó idővesztegetésnek és költségnek elejét vegye. A csatolt rajzon az 1. ábra a tűtartó oldalnézetét nagyított léptékben, 2. ábra az 1. ábrának A—B vonala men­tén való keresztmetszetét, 3. ábra egy jelen rendszer szerinti betét­tűtartó oldalnézetét tünteti föl. Az (a) tűtartó mellső, csúcsban végződő végében (b) csatornával bír, mely a (c) ki­vájásba torkol. Ezen (c) kivájástól kiindulva, a (b) csatornába egy vékony, hajlékony (d) sodronyt, melynek végig egyforma a kereszt­metszete, annyira dugunk bele, hogy a vége a tűtartóból kinyúlik és tűcsúcsként hasz­nálható. Ezen sodrony pontosan bele illik a (b) csa­tornába, mely azt szorosan vezeti. A tűtartón alkalmazott (e) állítócsavarral vagy effélével a sodronyt, kopásához képest tetszőlegesen utánállíthatjuk. Hogy az eddigi membránokat föl lehessen használni, jelen szerkezet egy betétként kiképezett tűtartón is elrendezhető (3. ábra), mely a hangszerszámba ismert módon be­illeszthető. SZABADALMI IGÉNY. Hangszerszám grammofonok számára, jelle­mezve az által, hogy a közönséges kúp­alakú tű helyett a tűtartóba egy vékony, hajlékony, egyöntetű átmérőjű sodrony van szorosan ágyazva, mely ismeretes módon utánállítható. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 TÁftSASÁG imWÚI BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents