35606. lajstromszámú szabadalom • Fémolvasztó kemencze

Megjelent 1906. évi május hó 4-én. MAGY rffc KIR SZABADALM i wW HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 35606. szám. XII/d OSZTÁLY. Fémolvasztó kemencze. UNGÁR JOHN ELEKTROTECHNIKUS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 23-ika. A találmány tárgya egy olvasztókemencze, melynek segítségével fémeket, vagy más olvasztható anyagokat a kemenczében elő­idézett hőmérséklet segélyével, melyet eset­leg saját tüzeléssel állítunk elő, olvasztunk, a kazánnal bárhol fölállított formákhoz me­hetünk és a fölolvasztott fém, vagy más anyagokat formákba öntünk. Az olvasztókemencze maga tűzálló anyag­gal kibélelt vashengerből áll, melynek fölső részén egy nyílás van tölcsér- vagy hen­geralakú kiöntővel, a kemencze üreges ten­gelye körül elforgatható és négy kerékkel ellátott kocsin van elhelyezve és a ke­mencze tengelyének egyik oldalán olaj- és levegőfecskendő alkalmazható. Az olvasztókemencze fölső részén alkal­mazott nyílás: töltő-, gyújtó-, tisztító- és kiöntőnyílásul szolgál, a fecskendő pedig mely a tengely egyik végén csatlakozik, olajgőz- és levegőkeverék befúvására való. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ábrázolja és pedig 1. ábra oldalmetszet és részben kereszt­metszetét, 2. ábra pedig a homloknézet. A tulajdonképpeni olvasztókemencze áll egy vasbádog hengerből (a), melynek belső j falai tűzálló anyaggal, pl. chamotte-tégláva ; vannak bélelve. Az (a) henger fölső részén van a (b) töl­csérben végződő adagoló nyílás, mely be-és kifelé nyitott. Ezen üregen át lesz a fém, illetve olvasztandó anyag betéve, a kemencze tisztítva, a tüzelőanyag meg­gyújtva és végül a fölolvasztott fém, vagy más anyag formákba kiöntve. Az (a) olvasztókemencze egyik homlok­oldala teljesen zárt és egy tengelyben vég­ződik. A tengelyen egy, az (a) olvasztó­kemenczét fordító és rögzítő berendezés, pl. egy kötőkerék (d), mely (e) fékkel van ellátva, van alkalmazva. Az (a) olvasztó­kemencze másik homlokoldalán az üreges tengelyhez egy (g) olajgőzfecskendő kap­csolható. Ez utóbbi egy keverő csővel (h) van összekötve, melyben elzárható olajgőz­cső (i) és egy elzárható levegőcső (k) tor­kollik, melybe fúvó segítségével levegő lesz szivattyúzva. A tengelyrészek (c és f) fordíthatók, az egész kazán saját járművén (1) nyugszik, mely síneken (m) jár, mely sínek mellett a formák fölállítandók. Az olvasztókemencze kezelése következő: A kemenczét az olajgőzfecskendőhöz toljuk, az olvasztandó fém- vagy más anya-

Next

/
Thumbnails
Contents