35571. lajstromszámú szabadalom • Ellenáramos befecskendő sűrítő

Megjelent 1906. évi április hó 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35571. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Ellenáramos befecskendő sűrítő. MELMS & PFENNINGER G. M. B. H. CZÉG MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 november hó 15-ike. Találmányunk oly befecskendő gőzsűrí­tőre vonatkozik, mely az ellenáram elvén alapszik. Lényeige találmányunknak az, hogy az alkalmazott befecskendő csövek egyik vé­géi} az átfolyó vizet szétporlasztó hasíté­kok vagy furatok vannak kiképezve, míg a csövek másik vége ép és fölületi sűrítőt képez. Ily gőzsűrítő egy foganatosítási alakja, melyet egyaránt lehet fekvő vagy álló hely­zetben alkalmazni, a csatolt rajzon hosz­szanti metszetben van ábrázolva. Eme gőzsűrítőbe a gőz a (h) csövön, a hűtővíz a (b) csövön áramlik be, a (c) csőcsonkhoz kapcsoljuk a vízszivattyút, ill. a barométercsövet, a (d) csőcsonkhoz pe­dig a levegőszivattyút. Az (e) hűtőcsövek alsó végein hasítékok viagy furatok vannak kiképezve, a csövek maguk pedig a (g) vízelvezető nyílásokkal ellátott (f) csőfalba vannak behengerelve. Berendezésünk működési módja a követ­kező: Az (a) csövön beáramló fáradt gőz a be­fecskendezett vízzel keverődik és lecsapó­dik, a csapadékvizet pedig az (f) csőfal nyílásain a (c) csőcsonkhoz csatlakozó szer­kezet szívja le. A légszivattyú a levegőt a (d) csőcson­kon át szívja lei, a levegő az (e) csövek körül a vízzel ellenáramban mozog. Hogy ezenközben a levegő hosszabb utat tegyen meg és tökéletesebben hűljön le, a csövekre merőlegesen álló (h) terelőleme­zeket alkalmazhatunk. A levegőt a berendezés leghidegebb ré­szén, tehát ott szívatjuk le, hol a hűtő­vizet bevezetjük. SZABADALMI IGÉNY. Ellenánamos befecskendő sűrítő külön víz-és levegőleszívatással, jellemezve több befecskendő cső által, melyek egyik vé­gükön hasítékokkal, ill. furatokkal van­nak ellátva, másik végükön pedig épek, úgy hogy együtt fölületi sűrítőt képez­nek. (1 rajzlap melléklettel.) PALIAS RÉ8ZVÉNY TJÜMASÁG NYOMDÁM euOAPUT*.

Next

/
Thumbnails
Contents