35477. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy darabból álló lábbeli készítésére

_ 2 — czipők teljesen vízmentesek, a mi főleg az első foganatosítási alakra nézve áll. A talp tetszés szerint rámával és rámavarrás segé­lyével kettős talppal látható el. Aszerint, a mint a megvékonyított lapszélt szélesebbre vagy keskenyebbre készítjük, a czipőfölsőrészt egészben vagy részben a talplapból készíthetjük. Ha a szélt kellő szélességűre és megfelelő alakúra készítjük, úgy abból készíthető a csizma szára is. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás egy darabból készült lábbeli elő­állítására, jellemezve az által, hogy egy a czipő nagyságának megfelelőleg kisza­bott bőr, gummi, posztó, linóleum vagy hasonló lap viszáján a talp körvonalainak pontosan megfelelő bevágást készítünk és a lap szélét a bevágástól kifelé meg­vékonyítjuk, mire ezen szélt, mely vagy az egész talpat fogja körül, vagy csak annak két hosszoldalán van elrendezve, a kaptafán fölványoljuk és belőle képez­zük részben vagy egészben a czipő fölső részét, míg a talpat a lapnak, a talp körvonalainak megfelelő bevágáson belül fekvő meg nem vékonyított része, a bevágás vágási fölülete pedig a talp rámáját képezi. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉ6ZVéNYTta8AsAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents