35476. lajstromszámú szabadalom • Szalagtekercs

Megjelent 1906. évi április hó 21-én. MAGY. KIR. szabadalmi j m hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 35476. szám. XI V/e. OSZTÁLY. Szalagtekercs. SCHUBERT MAX ÉS RECHNITZ OTTÓ KERESKEDŐK COTTBUSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 20-ika. Jelen találmány szerint tekercsbe gön­gyölt árukkal együtt oly mérőszalag gön­gyölíttetik föl, melynek egyes beosztásai a tekerületek átmérőjével és hosszával ará­nyosan a valódi nagyságnál rövidebbre vagy hosszabbra vannak véve, oly czélból, hogy a mérőszalag mindig az árú valódi hosszát mutassa, akár az áru fölött, akár pedig az alatt fekszik a tekercsben. A szövetekkel, csipkékkel, szalagokkal, zsinórokkal, stb. együtt fölgöngyölített s rendszerint papírból készült közönséges mérő­szalag, a szerint a mint az árú alatt vagy fölött göngyölíttetik föl, az árú valódi hosz­szától eltérő hosszúságot fog jelezni. így pl. ha a mérőszalagra ugyanolyan hosszúságú árút fektetünk és a kettőt úgy göngyöljük össze, hogy a mérőszalag alul feküdjék, akkor fölgöngyölés után a mérőszalag egy darabja szabadon marad, úgy hogy a mérő­szalag az árúnál hosszabbnak tűnik föl. Hogy a tekercsbe göngyölt árú valódi hossza a mérőszalagról pontosan leolvasható legyen, a mérőszalag beosztásának egyes fokait a rendesnél kisebbekre vagy nagyob­bakra kell venni, a szerint a mint a szalag az árú alatt vagy fölött fekszik a tekercs­ben s az árú és szalag egymásra következő tekerületeinek hosszai és átmérői növekednek. . SZABADALMI IGÉNY. Szalagtekercs jellemezve a szalagalakú árú­czikkel együtt fölgöngyölített oly mérő­szalag által, melynek beosztásai az egyes tekerületek hosszával és átmérőjével ará­nyosan a valódinál rövidebbekre vagy hosszabbakra vannak véve, aszerint amint a mérőszalag a tekercsben az árú alatt vagy fölött fekszik. PMXA9 «ÉezvéNYT«MASÁO NYOMDÁJA BUD/WESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents