35371. lajstromszámú szabadalom • Betét kerékabroncsok palástjain

Megjelent 190«. évi április hó 10-én. MAGY. ^JW KIR SZABADALMI HIYATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35871. szám. XX/á. OSZTÁLY. Betét kerékabroncsok palástjához. SLATER KÁROLY HENRIK ÉS SLATER PERCIVAL GYÁROSOK STANNINGLEYBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát betét képezi [ különösen oly kerékabroncsok palástjához, melyektől még rosz időben is nagy ellenálló­képességet és tartósságot követelünk meg. Ez a betét a találmány értelmében oly szö­vetből áll, melyet chinafűből állítunk elő. A szálakat alkalmas módon fonjuk és sző­jük és szükség esetén vízállókká is tesszük. Az ezen chinafűvel készült szövetet a le- i vegő és nedvesség nem támadja meg és azonkívül kiválóan ellentálló is. A szövetet úgy lánez-, mint vetülékfonalakból készítjük, miáltal a szövet igen tartóssá válik. Ezt a szövetet főként kerékabroncsok palástjaihoz való betétnek használjuk. Hogy a szövet­nek lehető nagy ellenállóképességet kölcsö­nözzünk, a szálakat czélszerú módon fon­juk. A szövet ekkor durva felületű. A szövetnek az abroncs palástján való elhelyezésénél a vetülékfonalakat az abroncs futófölütelére keresztbe helyezzük, minthogy ily módon a szövet ellenállóképessége és tartóssága jobban jut érvényre és atmos­pharikus behatások alatt meg nem nyúlik. SZABADALMI IGÉNY. Betét kerékabroncsok palástjához, azáltal jellemezve, hogy a betét chinafűszálak szövetéből ál!, melyeket földolgozásuk előtt fonunk. 0ALLA8 RÉSZVÉNY TAR8A8ÁO NYÓMQÁJA BJOAPÍSTP*

Next

/
Thumbnails
Contents