35357. lajstromszámú szabadalom • Fáklyalángzó

Megjelent 1906. évi április hó 10-éii . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35357. szám. II/d. OSZTÁLY. Fáklyalángzó. TANCZER JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1905 október hó 11-ike. Elsőbbsége 1905 augusztus 16-ával kezdődik. Jelen találmány acetylén-fáklyalángzóra vonatkozik, mely különösen szabad terek1 , például munkahelyek megvilágítására alkal­mas. Ezen lángzó ugyanis az aeetyléngáz megfelelő nyomása mellett hosszú, fáklya­szerű, világos fehéren égő lángot ad, me­lyet a legerősebb szél sem olt el. A mellékelt rajzon az 1. ábra a lángzó példaképem kiviteli alakjának függélyes metszete, és a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete; a 3. ábra a iángzónak a gázvezetéken való elrendezését mutatja. A lángzó hengeres vagy hasábalakú (a) tokból áll, mely (b) közfenékfcel van el­látva; Utóbbi a gáz kibocsátására (c) nyí­lással bír. A Iángzónak a (b) fenék alatt lévő része a lángzó fölcsavarására szolgál, míg a lángzó fölső része a lángzót a szél által való kioltás ellen védi. A lángzó fölső része oly széles, hogy a láng által nem érintetik és így nem melegíttetik túlságosan föl. A lángzó fölső része továbbá (d) lyu­kakkal van ellátva, melyeken át a lángot tápláló levegő szívatik be, mely levegő egyidejűleg a lángzót is hűti. A lángzó erős láng mellett is csak kevéssé melegíttetik meg, úgy hogy fémből is készíthető. A lángzót az (e) gázcsővel (3. ábra) (f) kettős csukló által köthetjük össze, úgy j hogy a (g) fényvetővel is ellátott lángzó minden irányba beállítható. A fényvető a lángzó közelében lyukasztással bír, hogy a levegőnek a lángzóhoz való hozzávezetése és ez által a fényvető hűtése megkönnyít­tessék. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fáklyalángzó acetylénnel való világítás­hoz, jellemezve a (b) közfenékkel ellá­tott tok által, melynek szabad vége a közfenékben elrendezett gázkibocsátó nyílást körülveszi és ez által a lángot szél ellen megvédi. 2. Az 1. igénypont szerinti fáklyalángzó kiviteli alakja, jellemezve az által, hogy a Iángzónak a gázkibocsátó nyílást kö­rülvevő része lyukakkal van ellátva. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti fáklya­lángzónái egy (f) kettős csukló az (e) gázcső és a lángzó között, melynek se­gélyével a láng minden irányban beállít­ható. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents