35310. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a vetülék- és lánczfonalakból közvetlenül kidolgozott csipkeszerű készítményeknek szöveteknél való előállítására

Megjelent lí>()6, évi április hó 3-án. MAGY. jfo KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 35810. szám. XIV/c. OSZTÁLY. Eljárás a vetülék- és lánczfonalakból közvetlenül kidolgozott csipkeszerű készít­ményeknek szöveteknél való előállítására. JOH. SIEGL & COMP. CZÉG MÁHR.-SCHÖNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 29-ike. Eddig horgolt, vert vagy más módon külön előállított csipkéket leginkább szegélyes szö­vetekre, mint takarók, terítők, futók és hason­lókra fölvarrták. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi esipkeszerű készítményeknek pamut, len vagy hasonló szövet vetülék- és láncfona­laiból közvetlenül való kidolgozására. Az eljárás abban áll, hogy a (g) szövet szélén megfelelő számú láncz- és vetülékfonal kihúzatik vagy a szövésnél kihagyatik, úgy, hogy a (k) láncz- és az (s) vetülékfonalak által képezett rojtok keletkeznek. Ezek a ké­pezendő mintának megfelelően ismert módon párnátokká egyesíttetnek, maguk között és más külön fonalakkal kereszteztetnek, átfo­natnak stb. és végeik más fonalakkal átfo­natnak, körülvarratnak, úgy, hogy a szövet­nek csipkeszerű folytatását adják. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a vetülék- és lánczfonalakból közvet­lenül kidolgozott csipkeszerű készítmé­nyeknek szöveteknél való előállítására, mely abban áll, hogy a szövet szegélyénél megfelelő számú láncz- és vetülékfonal kihúzatik vagy a szövésnél kihúzatik és erre az ilykép képezett rojtok párnátokká egyesíttetnek, maguk között, valamint más fonalakkal kereszteztetnek, átfonat­nak stb. és végeik más fonalakkal átfo­natnak vagy körülvarratnak, úgy, hogy a szövetnek esipkeszerű folytatását adják. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA9 DÉL2VÉNVTÁA8«SÁG NVOMDAJA BUÖACMTHI

Next

/
Thumbnails
Contents