35193. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új anthracénszármazékok előállítására

Megjelent 1906. évi márczius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85193. szám. ÍV/b/l. OSZTÁLY. Eljárás tartós, vízmentes hydroszulfitok előállítására. BADISGHE ANILIN- & SODA-FABRIK CZÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 májas hó 23-ika. A 21074. számú szabadalomban olyan el­járás van ismertetve szilárd nátriumhydro­szulfitok előállítására, mely abban áll, hogy a hydroszulfitok vizes oldatait konyha­sóval kisózzuk. Ezen eljárás szerint, még ha 50—60° C kezdetű hőmérsékletnél só­zunk is ki (1. az említett szabadalom I. példáját), kristályvizet tartalmazó nátrium­hydroszulfitot kapunk. Továbbá a 32472, a 33536. 1. számú szabadalom és a 33628. 1. számú szabadalmakban ismertettük azt, ho­gyan vihetjük át a kristályvizet tartalmazó hydroszulfitokat alkohollal stb., illetve nát­ronlúggal való kezelés útján kristály vízmen­tes alakba. Most már azt találtuk, hogy bizonyos föltételek mellett a konyhasóval való kisó­zásnál is jó termelési hányad mellett köz­vetlenül kristályvízmentes hydroezulfltot ál­líthatunk elő, mi mellett ezt még olyan tisztán is kapjuk, amint eddig nem egy könnyen volt lehetséges. Az eljárás azon alapszik, hogy körülbelül 50—70° C. meleg nátriumhydroszulfitoldatot konyhasóval telí­tünk és ezután a kiválasztott szilárd hydro­szulfitot legczélszerűbben további konyhasó­mennyiség hozzáadása mellett, az anyalúg jelenlétében mindaddig digeráljuk, míg a ki­választott nátriumhydroszulfit nehéz, homo­kos porrá át nem alakúit, ami kb. V2 —1 óra alatt megtörténik. Ekkor azután nem szabad a terméket úgy, ahogy eddig a ki­sózásnál történt, az anyalúgban kihűlni hagyni, hanem forrón le kell azt szúrni. Ezután a terméket czélszerúen előbb forró, utána pedig hideg alkohollal mossuk és végül vákuumban megszárítjuk. Az anyalúgból azután a kihűlésnél a hydroszulfit egy maradéka víztartalmú alak­ban kikristályosodik. Konyhasó helyett más, könnyen oldaható, hydroszulfitokat kiválasztó, de el nem bontó sókat is, mint pl. nátriumszulfitot, szódát, nátriumnitrátot, nátriumacetátot stb. hasz­nálhatunk. A kicsapott nedves hydroszalfitnak ugyan­ezen átalakulása a vízmentes termékké kisózó anyagok hozzáadása nélkül is végbemegy egyszerű melegítésnél; ez az eljárás azon­ban kevésbé előnyös, mert a terméknek túlságosan nagy része marad oldatban. De nemcsak oldatokból választhatjuk ki ilyen módon a vízmentes sót, hanem a szi­lárd hydroszulfitot (vagy ennek koncentrált pásztáját) is megszabadíthatjuk a kristály­víztől azáltal, hogy azt telített konyhasó­oldattal 50—70° C.-ra melegítjük mindaddig,

Next

/
Thumbnails
Contents